Bijeenkomst BNA BIM ILS Ontwerp en Engineering

In april was Spring Architecten aanwezig bij de bijeenkomst BNA BIM ILS Ontwerp & Engineering om samen met architectenbureaus uit het hele land te helpen eenduidigheid te scheppen over de gekoppelde informatie in een BIM model. Er was een presentatie over de opzet, de inhoud en de verdere ontwikkeling van de ILS Ontwerp & Engineering. Met dit document zal voor de architectenbureaus die zijn aangesloten bij de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus), alsook voor alle overige partijen in de bouw, duidelijker worden welke onderdelen aan een BIM model zijn toegevoegd en tot op welk niveau dergelijke onderdelen moeten worden uitgewerkt. Deze ILS (informatieleveringsspecificatie) focust zich uiteindelijk op alle fases van het bouw(-voorbereidings)proces en wordt bruikbaar voor de hele bouwkolom. Als bureau kijken wij vol vertrouwen uit naar wat dit hulpmiddel gaat bieden bij het communiceren over een BIM en het contracteren van een BIM. Wij zijn trots dat wij als bureau ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze ILS Ontwerp & Engineering.