Cobouw 2015

Scheiden van wonen en zorg leidt tot isolement

De discussie over de omwenteling van het zorgstelsel gaat meestal over een scala van aspecten van financiële, procedurele en logistieke aard. De effecten van de woonomgeving op de zorgconsument en dienstverlener worden daarin onderbelicht.

Publicatie: Cobouw maart 2015
Jaar: 2015
Tekst: Hans de Moor
Blz.: 1
Download: PDF

Woonsituaties raken steeds meer gedifferentieerd, omdat midden in de samenleving staan niet voor iedere zorgvrager is weggelegd. De huisvesting voor mensen die zorg nodig hebben, krijgt daardoor meer betekenis dan louter het bieden van onderdak en zorg…