Cobouw 2017

Design&build, zegen of vloek voor de architect?

Traditionele contractvormen stonden al langer onder druk, maar de crisis heeft het verdienmodel van de bouwkolom danig op zijn kop gezet. Begrippen als voorwaartse integratie en ketensamenwerking hebben als dragers voor een nieuw elan gefungeerd om de opdrachtgever te ontzorgen en kostenefficiënt te werken. Uitvoerende partijen zijn tijdens de malaise opgeschoven in het proces door een nijpende behoefte aan werk.

Publicatie: Cobouw oktober 2017
Jaar: 2017
Tekst: Hans de Moor
Blz.: 1
Download: PDF

In deze maalstroom van disruptie zijn architecten genoodzaakt om hun toegevoegde waarde via geldverslindende selectievormen of als plan- c.q. projectontwikkelaar aan de man te brengen. Virtuoze verbeelding van het idee is daarnaast een marketinginstrument geworden…