Spring Trefkoele

BNA Architecten jaarboek 2015/2016

BNA gebouw van het jaar: Eervolle vermelding

Publicatie: BNA Architecten jaarboek 2015/2016
Jaar: 2013/2014
Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen
Architect: Spring Architecten i.c.m. MoederscheimMoonen Architects
Fotografie: Luuk Kramer

Leefbaarheid en sociale cohesie

Uit het juryrapport

Het is een probleem waar veel plattelandsgemeentes mee kampen: door de bevolkingskrimp is het steeds moeilijker om te bibliotheken, buurthuizen en sporthallen rendabel te exploiteren, zodat opheffing dreigt.

Het project voor kulturhus de Trefkoele+ in Dalfsen biedt een oplossing: door een groot aantal functies samen te voegen onder een dak, zijn de gemeentelijke vastgoedlasten drastisch omlaag gebracht, terwijl een nieuwe ontmoetingscentrum voor de buurt is gecreëerd. Rond de bestaande sporthal de Trefkoele heeft MoederscheimMoonen Architecten een gebouw ontworpen dat ruimte biedt aan sport, educatie, kinderopvang, een ouderensoos, horeca, en slim verbonden is met de naastgelegen bibliotheek. De toevoeging ‘plus ’slaat niet alleen op de kruisvormige plattegrond, waarin de verschillende functies slim met elkaar verbonden worden, maar ook op de meerwaarde die het samenbrengen van al deze instellingen biedt. De Trefkoele+ is in korte tijd uitgegroeid tot het kloppende hart van de buurt, en bruist bij bezoek van de activiteiten. In de categorie Leefbaarheid en Sociale cohesie scoort dit project hoog.