Feestelijke officiële opening KC De Telescoop in Voorburg

Fotograaf: Michel Groen

Nadat de nieuwbouw begin dit jaar al in gebruik is genomen, is Kindcentrum De Telescoop in Voorburg op 19 april jl. officieel geopend door wethouder voor onderwijs Jeffrey Keus. Hij deed dit samen met de kinderen van de school, in het bijzijn van ouders, het onderwijs- en opvangteam en genodigden, waaronder raadsleden en omwonenden.

De kinderen hadden absoluut een hoofdrol tijdens de opening. Een aantal kinderen verzorgden de rondleiding, er werd gedanst en gezongen en natuurlijk was er een gebakje en wat drinken!

De Telescoop is de nieuwe plek van Rooms Katholieke basisschool Pius X, kinderdagverblijf Plons, buitenschoolse opvang de Fontein en peuterspeelzaal de Hobbelhoek. We wensen de gebruikers heel veel plezier in hun nieuwe onderkomen!

#Telescoop #kindcentrum #onderwijsgebouw #Leidschendam-Voorburg #springarchitecten