Hans de Moor wil dromen en belangen van opdrachtgevers en gebruikers verbeelden met inlevingsvermogen en creativiteit. Het gaat hem om het ontwerpen van gebouwen die functioneren als een organisme en hij laat daarbij de optelsom van functionele afwegingen en ruimtelijke fascinatie prevaleren boven vormwil. De wisselwerking met de openbare ruimte is cruciaal voor de beleving. Tegelijkertijd ziet Hans ook het interieur als een onlosmakelijk onderdeel van het concept.

Zoeken naar de vraag achter de vraag leidt tot een verrassend ontwerp dat de opdrachtgever niet direct verwacht had, maar wel herkent als datgene wat hij altijd al had willen hebben. De symbiose van ruimtelijkheid, functionaliteit en identiteit leidt tot plannen waarmee gebruikers zich vereenzelvigen en waarop ze net zo trots zijn als de medewerkers van Spring architecten. Een attitude die aansluit bij bestuurders en ontwikkelaars die voor het realiseren van hun visie op de toekomst de aspecten kwaliteit, geld en planning in balans moeten zien te brengen.

Daarom is Hans overtuigd van het wederkerig paradigma dat een bouwwerk net zo goed is als de samenwerking  tussen opdrachtgever en architect.

Naam
Hans de Moor
Geboortejaar
1955
Nationaliteit
Nederlands
Opleiding
Ingenieursexamen Architectuur, Afdeling Bouwkunde, Technische Hogeschool Delft (1975-1983)

Hans de Moor

PUBLICATIES VAN HANS