Mini-symposium: De toekomst is al begonnen!

De werkzaamheden van de architect zijn de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Daarnaast is de  omvang en de structuur van de bureaus ingrijpend gewijzigd. Uit onderzoek blijkt dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de verbindende en vernieuwende kracht van architecten om tot een betere gebiedsontwikkeling en herbestemming te komen. Hiervoor moeten nieuwe allianties worden gesloten tussen ontwerpers bedrijven en de overheid, geholpen door technologische ontwikkelingen zoals 3D uitwerken in het Bouw Informatie Model.

Op donderdag 7 februari organiseerde Spring architecten een mini-symposium over de toekomst van de architect. Futuroloog en econoom Peter van der Wel gaf zijn visie op de ontwikkeling van ons vak en de meerwaarde die zorgvuldig ontworpen gebouwen hebben voor de openbare ruimte op de langere termijn.
Het mini-symposium werd mede georganiseerd omdat Tjerk van de Wetering per 1 januari 2019 is toegetreden tot de directie van Spring architecten. De continuïteit van het bureau, dat al ruim 100 jaar bestaat, krijgt hiermee een nieuwe impuls.

De toekomst is al begonnen – Peter van der Wel
In een vooral visueel college nam Peter van der Wel ons mee naar de nabije toekomst. Hij liet zien welke technische ontwikkelingen er op ons afkomen, wat dat mogelijkerwijs zal betekenen voor de architectenbranche. Tot slot toonde hij wat we nog meer mogen verwachten in de wat verdere toekomst. De toehoorders kregen hiermee een (blijvende) nieuwe kijk op heden en toekomst.

“In een paar woorden is een middagje Peter van der Wel meedogenloos, interessant, bemoedigend en geeft het je stof tot nadenken”