Oplevering volgens plan

Afgelopen vrijdag is de uitbreiding van Berkhout officieel opgeleverd aan zorginstelling Marente, dat de stijgende behoefte aan kleinschalig groepswonen voor cliënten met een ingrijpende zorgvraag in de Bollenstreek onderkent. Het is een dierbaar paviljoen geworden in de ogen van de gebruikers.

Voor Spring betekent verdieping in de vraag van de cliënt het mobiliseren van belevingsaspecten. Demente mensen zitten immers het grootste deel van de dag binnen in een gemeenschappelijke woning. Om het thuisgevoel te ondersteunen en onrust weg te nemen zijn zintuiglijke aspecten voor deze doelgroep van cruciaal belang.

Het is een vleugel van twee verdiepingen geworden die haaks op het hoofdgebouw in de tuin gesitueerd is. Op de koppen zijn rond de gemeenschappelijke woonkamers grote veranda’s bedacht, zodat de bewoners beschut of in de zon van de buitenlucht kunnen genieten. De 22 appartementen zelf hebben een uitwaaierende gevel met grote overstekken, waardoor de ruimte zich als het ware opent. Er is zo een extra dimensie aan het zicht vanuit het bed toegevoegd.

Beide aspecten zorgen voor een fysieke en mentale verbinding met de omgeving. Deze versterking van de relatie met de buitenruimte waarborgt een transparante uitstraling van de paviljoenstructuur, die in de toekomst ook aan de andere kant van het hoofdgebouw van Berkhout kan worden doorgezet.

Ondertussen tekenen we ijverig verder aan nieuwe plannen voor Marente…