Nog voor kerst klaar….

Het jaar zit er bijna op en het was een goed jaar!

Opdrachtgever BAM Wonen levert nog voor de kerst een paar woningbouwblokken met een interessante typologie op als resultaat van de Design&Build-tender van Stadlander in 2016. De uitvraag behelsde een concept van geschakelde portiekwoningen, die als nultrede- en deels als Nul-Op-de-Meter appartementen in de sociale huur sector ontwikkeld moesten worden. En of er ook een gebouwde parkeervoorziening onder kon, zodat er een impuls voor de openbare ruimte als verblijfsgebied en een mooie overgang naar het park zou ontstaan.

De doorontwikkeling van dit prototype van Spring architecten voor de sociale woningbouw wordt nu ook uitgerold in Den Haag samen met Bouwbedrijf De Vries en Verburg. Daar is inmiddels bouwvergunning voor een drietal zogenaamde “geschakelde vierspanners” in de huur- en koopsfeer afgegeven.

Spring heeft uitdagende nieuwe opdrachten verworven, was genomineerd voor de scholenbouwprijs en draagt bij aan de inclusieve stad met vernieuwende bouwprojecten Volgend jaar gaan we van start met een middelbare school plus kindcentrum, een zorgproject voor een specifieke doelgroep en woningbouwplannen, die wezenlijk moeten bijdragen aan de sociale stabiliteit van wijken.

Wij wensen u een productief 2019 toe. Ook dan hopen we weer een brug te slaan tussen mensen en hun omgeving….