Bouwvergunning onderwijscluster Donker Curtiusstraat Den Haag afgegeven

De bouwvergunning voor Onderwijscluster Donker Curtiusstraat van Lucas Onderwijs in Den Haag is afgegeven. Het cluster betreft een complexe opgave voor Mavo-Havo, Speciaal Basisonderwijs, Basisonderwijs, kinderopvang en sport in het gebied van de ‘wandelgangen’ van Loosduinen, Den Haag. Het project wordt gerealiseerd op de plek van basisschool de Oase en het groene karakter van de locatie met een groot aantal monumentale bomen is geïntegreerd in het ontwerp. Hierdoor is de impact van het nieuwe gebouw op de omgeving beperkt en hebben de schoolpleinen al vanaf het begin een vriendelijke en groene uitstraling. De gevel is parametrisch ontworpen. Het effect op het energieverbruik, de daglichttoetreding en de bouwkosten is op deze manier in een vroegtijdig stadium onderzocht en is direct geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw. Voor meer informatie https://www.spring-architecten.nl/portfolio/donker-curtiusstraat/