Paviljoen in het Groen

Nieuwbouw van KindCentrum Koos Meinderts in Loosduinen, Den Haag

Na een aanbestedingsprocedure voor een integraal ontwerpteam voor de opgave, hebben wij van Stichting Lucas Onderwijs de opdracht gekregen voor het ontwerp van de nieuwbouw van KC Koos Meinderts in Loosduinen, Den Haag.

Lucas Onderwijs wil in 2023 de nieuwe huisvesting voor de huidige Koos Meinderttschool, in combinatie met 2Samen en de Jonge Bevers, in gebruik nemen. Binnen één gebouw zullen deze organisaties een Kindcentrum vormen en verbinding creëren tussen school, thuis en (leef)omgeving met als doel de leerlingen te laten ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers.

Samen met onze adviseurs Pieters bouwtechniek, Merosch, Klictet advies en HiPlus hebben wij een prachtig visieontwerp neergelegd. Het ‘Paviljoen in het Groen’ werd uit 5 inzendingen als winnaar geselecteerd.