Opgeleverd: de nieuwe Duinwacht van Loosduinen

Het 11.000 m2 metende onderwijscomplex heeft haar plek gevonden in het groene middengebied van De Driehoek Loosduinen; het gebied van de “Wandelgangen”. Gebouwdelen met een oplichtende strandzandkleur manifesteren zich als duinen in het landschap. Er is een “wandelgang” bijgekomen, die als een binnen-passage snijdt door het complex en de bijzondere functies in het gebouw zichtbaar maakt. De kleuren voor duin en zee zijn binnen ook leidend geworden voor de sfeer in het Kindcentrum. Voor het Yes College zijn drie vogels die zich thuis voelen in Den Haag voor de toepassing van kleuren leidend: de Bijeneter, de IJsvogel en de Ooievaar. Om de natuurlijkheid van het gebouw in het landschap te benadrukken is het hout als materiaal voor diverse structuurbepalende elementen toegepast. Het theater, de bibliotheek, het speellokaal, de tribunetrap van de aula, een trappenhuis, en de hele kaplaag buiten zijn in hout uitgevoerd.

De entrees naar de “wandelgang” binnen zijn royaal en in het oog springend. Eenmaal binnen komt op een prikkelende manier de levendigheid van de organisaties in beeld. Er valt wat te ontdekken. Langs de bijzondere functies via een korte doorgang kom je telkens op een rustig gelegen centraal leerplein waar acht tot tien lokalen omheen gesitueerd zijn. Zo zijn er twaalf leerpleinen en tien bijeenkomstpleinen die allemaal direct of via een kort doorsteek te bereiken zijn. De pleinen worden allemaal gekenmerkt door een opvallende en eigen kleur zodat een specifiek verblijfsgevoel kan ontstaan, gezamenlijkheid benadrukt en geborgenheid geeft, passend bij de doelgroep. Elke leerling hoort erbij. Er valt wat te beleven omdat het overal weer anders is, maar ook op verschillende schaalniveaus biedt zich iets aan. Diverse details en manieren van daglichttoetreding geven het gebouw glans.

Doorzichten zorgen voor verbinding. Zowel horizontaal als verticaal valt het licht in het gebouw. Vides zorgen voor de ruimtewerking in combinatie met het licht. Door middel van Solatubes wordt met cilinders van 56 cm in het dak het licht binnen gebracht. Toch is er heel bedachtzaam (parametrisch) met daglichttoetreding omgegaan. Met het zonlicht komt immers ook de warmte binnen. Om de koellast voor het gebouw te miniseren zijn de ramen van de lokalen uitgevoerd met wimpers. Ze houden de ergste warmte buiten maar staan toe dat er uitzicht is vanuit het lokaal en inkijk van buitenaf. 1166 zonnepanelen op het dak zorgen er mede voor dat het gebouw energieneutraal is. Het zal weinig energie kosten om het gebouw aan het eind van haar levensduur te ontmantelen het is immers een volledig demontabel gebouw.

Vandaag is de Duinwacht opgeleverd!

Foto´s De Vries en Verburg

02 PR Donker Curtius
03 PR Donker Curtius
04 PR Donker Curtius
05 PR Donker Curtius