Transformatie

Stadsbrouwerij Roodnoot

Herbestemming monumentale boerderijstal tot sociale brouwerij met proeflokaal en restaurant

Herbestemming Apostolische Kerk

De Utrechtse wijk Zuilen verandert in een snel tempo in een jonge nieuwe stadswijk. Veel afgestudeerden willen zelfstandig in de stad blijven wonen en de gezelligheid van het post-studentenleven blijven proeven. De…