Business Case Stadion Park Rotterdam

CVO Groep

In opdracht van de CVO Groep zijn wij betrokken geweest bij het toekomstbestendig maken van de huisvesting voor het Calvijncollege, een school voor voortgezet onderwijd voor Mavo, Havo en VWO.

Wij hebben ons bezig gehouden met het vertalen van de onderwijsvisie naar een huisvestingsconcept/vlekkenplan, stedenbouwkundige massastudies, ruimtestaten, globale terreinindeling en de ontsluiting daarvan en met een variantenstudie ten behoeve van de locatiekeuze en afstemming van stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Het project maakt integraal onderdeel uit van een complexe stedelijke gebiedsontwikkeling in de ontwikkeling van Feijenoord City.

Plaats
Rotterdam
Jaar
2016-2020
Opdrachtgever
CVO Groep
Oppervlakte
gebiedsontwikkeling van 100.000 m2
Opdracht
Business case

RESULTAAT

CONCEPT

We hebben een stedenbouwkundige massastudie opgesteld, waarna we de stedenbouwkundige randvoorwaaarden hebben besproken met de gemeente. In een variantenstudie is een passende locatie in het te ontwikkelen gebied bepaald.
In een aantal workshops met gebruikers hebben we de visie op hun onderwijsconcept verder ontwikkeld. We hebben ook een aantal voorbeeld-scholen met eigentijdse onderwijsconcepten bezocht.
Het project maakt integraal onderdeel uit van een complexe stedelijke gebiedsontwikkeling. Dit belangrijke onderdeel binnen de totstandkoming van de nieuwe huisvesting van het Calvijncollege is de vertaling van de visie op het onderwijsconcept naar een vlekkenplan / huisvestingsconcept.

Als bureau hebben wij gesprekken gevoerd met de gebruikers van het Calvijncollege.
We hebben driewekelijkse gesprekken gevoerd met alle stakeholders over hun huidige onderwijs en huisvestingsconcepten.
De gebruikers hebben ons meegenomen in hun visie op het voor hun van toepassing zijn onderwijsconcept. We hebben voorbeeld-scholen bezocht en zijn betrokken geweest bij de visievorming van hun onderwijsconcept in de vorm van workshops. Met alle input die we van hen hebben ontvangen, zijn wij begonnen aan de vertaling hiervan naar functionele eisen en de bijbehorende innovatieve huisvestingsconcepten.

Zo zal de nieuw te bouwen school Stadionpark gebaseerd worden op de gedachte dat de organisatie van het leren ingericht moet zijn op de leervragen van leerlingen. Dus niet de organisatie van het leren is bepalend, maar de leervragen van leerlingen.
Het onderwijs zal vraag-gestuurd ingericht worden, waarbij de persoonlijke leerbehoeftes van leerlingen centraal staan en vragen om een geïndividualiseerde leerroute. ln een later stadium zijn ook de technische eisen hierbij betrokken, maar we zijn
begonnen met de ruimtelijk functionele en concepten.