Spring Brandweerposten

Brandweerposten

GEMEENTE ALBRANDSWAARD & ZEVENHUIZEN

De ervaring van Spring met brandweerkazernes in Enkhuizen, Ridderkerk en Delft heeft ook geleid tot de vraag om brandweerposten te ontwerpen in de omgeving van Rotterdam. Het zijn iconische hoogstandjes geworden vanwege de gewenste herkenbaarheid en de strategisch gekozen locaties.

Plaats
Poortugaal & Zevenhuizen
Jaar
2001 – 2008
Opdrachtgever
Gemeente Albrandswaard en Zevenhuizen
Oppervlakte
2x 650 m2

Bouwsom
€ 850.000 & € 625.000
Ontwerpteam
Hans de Moor
Wim van der Wulp

RESULTAAT

CONCEPT

In de gemeente Albrandswaard heeft de wens voor optimale bereikbaarheid geleid tot een plek in de groene ecologische zone, tussen Rhoon en Poortugaal. Ecologische zones liggen gevoelig in het maatschappelijk en politieke debat. Uiteindelijk resulteerde deze afweging in de wens om het landschap zo mijn mogelijk aan te tasten: liefst een gebouw zonder gevels. Aan deze wens is Spring tegemoet gekomen door een gebouw met één gevel te ontwerpen.

Voor- en achtergevel zijn komen te vervallen door het dak te verbinden met het maaiveld. Er resteert een langsgevel van 12 meter dik, een maat die voortkomt ui t de maatgevende lengte van een brandweerwagen. Door het gebogen dak als vegetatiedak uit te voeren wordt het bouwvolume verder gereduceerd. In Zevenhuizen heeft het respect voor landschappelijke kwaliteiten geleid tot een andere aanpak. Dankzij een markant silhouet worden herinneringen op scherp gezet door de vorm.

De zwart geteerd schuren, de strenge orde van boerderijgevels en het ordelijke grid waarin de polders zijn verkaveld vragen om een kloeke en vertrouwde vorm. Hier zijn de uitrukdeuren juist dwars op de langsgevels opgenomen. Er zijn intrigerende zichtlijnen dwars oor de post heen ontstaan, met uitzondering van de entreepui. Deze post biedt ook huisvesting voor de jeugdbrandweer en kan worden ingezet als crisiscentrum. Een tegelijkertijd bescheiden maar ook markant visitekaartje aan de doorgaande weg!