Spring IKC ´t Berflo

IKC ’t Berflo

GEMEENTE HENGELO

slinger van functies rondom monumentale boom
De eerste PassiefSchool van Nederland, een gebouw waarin het optimaal leren en werken is dankzij 3,6m. hoge lokalen, decentrale installaties en extreem goed geïsoleerde luchtdichte gevels (Rc=8,6m2K/W). Een duurzame school waarin dankzij een palet van maatregelen op energie bespaard wordt en tegelijkertijd het binnenklimaat zo geoptimaliseerd dat leerprestaties en gezondheid gunstig beïnvloed worden. Architectuur die iets teruggeeft aan de maatschappij…

Plaats
Hengelo
Jaar
2009 – 2013
Opdrachtgever
Gemeente Hengelo
Oppervlakte
6.500 m2

Bouwsom
€ 6,6 miljoen
Programma
vervangende nieuwbouw 2-laagse basisschool
Ontwerpteam
Alfons Hams
Jurjen Vermeer
Rinus Roovers (t/m VO)

RESULTAAT

CONCEPT

Architectuur
Er is gekozen voor een solitair gebouw, die in massa/vorm reageert op de kwaliteiten en kenmerken van de groene omgeving.  Er is niet alleen gekozen voor de vorm om aan te sluiten bij de solitairen in het veld maar ook om compact en energiezuinig te bouwen. De ronde vormen geven daar op een natuurlijke manier gehoor aan. De MFA/Brede School wordt gevormd door een slinger van functies die daglicht georiënteerd zijn en zich vormt om een aantal orthogonaal geplaatste vaste kernen en zich buigt om de monumentale boom die in het veld staat. Op verschillende plaatsen wordt de slinger onderbroken om vanuit het ‘hart’ contact te hebben met het park. De zachtheid van de vorm buiten, zet zich door in het interieur binnen. De gebogen lijnen zorgen ook binnen voor een vriendelijke uitstraling.

Via de hoofdentree kom je in het ‘grand café’. Deze ruimte is alzijdig open; ook naar boven om het ‘grande’ te versterken. De ruimte is voor het ontvangst, het ontmoeten en het flaneren. De geprogrammeerde ruimten die hier mede voor bedoeld zijn liggen aangrenzend.

Multifunctionaliteit en Flexibiliteit
Het gebouw kan op meerdere manieren voorzien in een ruimtebehoefte; in de toestand waarin het ontworpen is op multifunctionaliteit en in de manier waarop het aanpasbaar is. Flexibiliteit ontstaat doordat in het gebouw verschillende soorten van ruimten aanwezig zijn. Van spreekkamers voor 3 tot 4 personen tot de grote zaal voor 200 toeschouwers met daartussen enkele speellokalen en natuurlijk de klaslokalen en de activiteitenruimten.

Vaak zijn de ruimten door mobiele systemen nog aan te passen voor ander gebruik. Daarmee is een breed aanbod van mogelijkheden gecreëerd. Daarnaast is flexibiliteit gecreëerd doordat in de gebogen slinger rondom geschoven kan worden met functies. Groei/krimp van scholen kan daarmee opgevangen worden. Uiteindelijk is gekozen voor een kolomarme structuur, waarbij wordt uitgegaan van een kern in het midden en een dragende lijn in de gevel en in het veld daartussen zo weinig mogelijk kolommen. Met deze opzet wordt duurzaamheid en flexibiliteit in gebruik gecreëerd. Rinus Roovers was als architect/directeur van Spring architecten medeverantwoordelijk voor het voorlopig ontwerp.