Spring Brede School De Spiegel

Brede school De Spiegel

ZAAN PRIMAIR

De locatie van de nieuw te bouwen brede school de Spiegel is bijzonder vanwege zijn rug aan rug situering met de toekomstige supermarkt. Daarnaast wordt het ook strak begrenst door de tandartspraktijk en het medisch centrum. Om die reden is er gekozen om de gymzaal en het speellokaal als twee volumes tegen de supermarkt te plaatsen. Daar voorlangs zijn als een slinger alle verblijfsruimten gedrapeerd en kijkt alles uit op de straat en het plein. Het plein is op het zuiden georiënteerd. Op de verdieping vouwt de slinger zich alleen om de gymzaal, waardoor op de verdieping een speeldak ontstaat die doormiddel van een grote trap is verbonden met het plein op straatniveau.

Plaats
Zaandam
Jaar
2012 – 2015
Opdrachtgever
Zaan Primair
Oppervlakte
2.540 m2

Bouwsom
€ 3.2 miljoen
Ontwerpteam
Alfons Hams
Jurjen Vermeer

RESULTAAT

CONCEPT

Functioneel
Het gebouw heeft in het midden een duidelijk ‘hart’ waaraan alle gebruikers direct grenzen. In dit gebied is ook de meeste multifunctionaliteit met de gemeenschapsruimte die gekoppeld kan worden aan het speellokaal. De gymzaal en het multifunctionele ouder lokaal grenzen ook aan dit hart. Vanuit dit hart is toegang tot de groepsruimten voor de onderbouw, een eigen gebied voor kinderopvang en peuterspeelzaal.

Boven bevindt zich de midden en bovenbouw, deze heeft ook een entree vanaf het speeldak.

Architectuur
De architectuur kenmerkt zicht door golvende lijnen. Deze zijn benadrukt door banden van metselwerk in twee kleuren en doorgaande raamstroken met deels een invulling van gekleurde panelen.

In het interieur is de gymzaal en het speellokaal als volume van “twee lagen” hoog duidelijk zichtbaar. Ook zijn de rondingen van het exterieur op een aantal punten doorgezet in het interieur.

PROCES

OPENING BREED KIND CENTRUM “DE SPIEGEL”
18-02-2015

Opening Breed Kind Centrum

Opening Breed Kind Centrum.

In het nieuwe gebouw van openbare basisschool en kinderopvang De Spiegel was het woensdag feest ter gelegenheid van de officiële opening.

Woensdagochtend was er een open lesochtend voor nieuwe ouders, waarna wethouder Addy Verschuren rond het middaguur de school opende. De middag werd gevuld met festiviteiten voor de kinderen en een receptie, waarop bewoners van de wijken Peldersveld en Hoornseveld welkom waren.