Spring Brede school Legmeer

BREDE SCHOOL LEGMEER

GEMEENTE UITHOORN

Drie scholen, welzijnsfuncties en een sportzaal samen onder één dak, gelegen rond een prachtig atrium en uitkijkend op de besloten binnentuin. Het schooldak van de 1e verdieping wordt gebruikt als speelplein. Hierdoor ontstaat een efficiënte logistiek, passend bij de schaal van het kind in een grote Brede School. De integrale ontwerpaanpak leverde een grensverleggend voorbeeld van duurzaam bouwen op. Het resultaat: één van de meest energiezuinige scholen van Nederland.

Plaats
Uithoorn
Jaar
2008
Opdrachtgever
Gemeente Uithoorn
Oppervlakte
9.800 m2

Bouwsom
€ 9.5 miljoen
Ontwerpteam
Hans de Moor
Wim van der Wulp
Inez Hegeman

RESULTAAT

CONCEPT

Het programma van de Brede School in Uithoorn bestaat uit drie basisscholen met 58 lokalen, Kinderopvang (KDV, PSZ en NSO) en Welzijnsvoorzieningen op een bijzondere locatie in de nieuwbouwwijk Legmeer-West. De complexiteit en omvang van het gebouw (ca. 10.000 m²) en een beperkingscontour van Schiphol vroegen om een specifieke oplossing. Daarnaast noodzaakte de logistieke afwikkeling van een gebouw, waar zo’n 1.600 kinderen binnenkomen, leren en spelen om een zorgvuldige afweging van de plek van de buitenruimtes en de entrees. Bijzondere aandacht is er door de ontwerpers aan de schaal en maat van het kind gegeven in de uitwerking van deze multifunctionele accommodatie, waarin de verschillend onderdelen ook herkenbaar zijn.

Het ontwerp voorziet in een opgevouwen lineaire structuur, die oploopt van één bouwlaag naar drie verdiepingen. Aan de oostzijde wordt een oksel van het gebouw overdekt ten behoeve van een centraal atrium waar alle scholen, kinderdagopvang, kenniscentrum en welzijnsfuncties op uitkomen. Het gebouw culmineert in een soort kop, die een van de entrees overkraagt. Het concept biedt alle functies de mogelijkheid om via aparte entrees de ontsluiting en identiteit te waarborgen. Het maaiveld wordt figuurlijk opgetild om via speeldaken separate entrees voor twee scholen mogelijk te maken. Door verdiepte aanleg van de sportzalen binnen de beperkingscontour van Schiphol blijkt het mogelijk om het programma op een adequate wijze te rangschikken.

Intensief overleg met de gebruikers en de gemeente gecombineerd met een integrale ontwerpbenadering heeft via een structuurplanfase een compact model opgeleverd, waarmee het gebruikersoverleg zich helemaal kon vinden. Iedere school en kinderdagverblijf hebben hun eigen identiteit, terwijl gemeenschappelijke ruimtes zoals atrium, bedrijfsrestaurant, sportvoorzieningen en mediatheek de gemeenschappelijkheid onderstrepen. Veel aandacht is gegeven aan interne flexibiliteit en duurzaam bouwen, wat geresulteerd heeft in een helder, onderhoudsvriendelijk en extreem energiezuinig ontwerp met een EPC van 0,5.