Stadsbrouwerij Roodnoot

Herbestemming monumentale boerderijstal tot sociale brouwerij met proeflokaal en restaurant

De sociale brouwerij

Deze monumentale boerderij aan de rand van Utrecht wordt getransformeerd tot een energieneutrale bierbrouwerij met proeflokaal en restaurant. De buitenzijde van het pand blijft ongewijzigd en aan de binnenzijde zal met minimale ingrepen een plek ontstaan voor sociale duurzaamheid. Het ontwerp typeert zich door de instandhouding en zichtbaarheid van de houten draagconstructie en eigentijdse ingrepen in de voormalige hooischuur, die zal fungeren als brouwhuis.

Plaats
Utrecht

Jaar
2021

Opdrachtgever
Brouwerij Roodnoot

Oppervlakte
– m2

Programma
Brouwerij, proeflokaal, restaurant

Ontwerpteam
Tjerk van de Wetering

RESULTAAT

CONCEPT

Van boerderij tot brouwerij
Het gemeentelijke monument Boerderij Rood Noot, dat dateert uit 1880, is gevestigd aan de voormalige Vleutense Wetering in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

Binnen de ontwikkeling van het gebied zal het tot sociale boerderij getransformeerde gebouw een onderdeel vormen binnen de Cultuuras Leidsche Rijn.

Het plan vormt zich door middels van twee gebouwen; de voormalige stal en de hooischuur. De buitenzijden van deze twee panden zijn nog gaaf en kunnen daarom ongewijzigd blijven, mede ook voor de waardering en instandhouding van het erfgoed. De houten hoofddraagconstructie blijft bestaan en zal daarbij in het zicht blijven, wat de binnenruimte haar kenmerkende karakteristiek geeft.

De twee knechtenkamers, die aan de achterzijde van de stal zijn gesitueerd, zullen ook in stand worden gehouden. Deze verhoogde cabines krijgen een prominente plaats in het nieuwe restaurantgedeelte van de brouwerij.

Tot slot wordt ook de voormalige hooischuur bij het plan betrokken. De hooischuur wordt het brouwhuis waar het bier van de brouwerij zal worden gebrouwen.

Energieneutraal gebouw
Met de transformatie tot brouwerij, proefzaal en restaurant zal het pand tevens energieneutraal worden. Dit kan worden gerealiseerd door een opwaardering van de gevelopeningen en isolatie aan de binnenzijde van de gebouwschil. Door gebruik te maken van lage temperatuurs-vloerverwarming i.c.m. een warmte-terug-winning luchtinstallatie komt een duurzaam geheel tot stand.

Sociale duurzaamheid
Bijzonder aan dit project is het doel van sociale duurzaamheid. Dit principe is geïnspireerd op dat van brouwerij De Prael en staat voor meer inclusiviteit op de werkvloer. De brouwerij zal werkgelegenheid bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt . Het gaat dan met name om mensen met psychiatrische problemen die via de brouwerij een kans krijgen om te re-integreren.