SPRING absterderdijk, Utrecht

Herbestemming Catharinaschool

PARTICULIER

In een school zijn de voormalige leslokalen getransformeerd tot nieuwe residentiële appartementen. De oorspronkelijke opdracht bestond uit een splitsing in drie appartementen: één appartement per laag. Door in de hoge lokalen een entresol vloer te plaatsen, was het mogelijk om een vierde appartement te realiseren.

Plaats
Utrecht
Jaar
2008
Opdrachtgever
particulier
Oppervlakte
600 m²

Bouwsom
€ 800.000
Ontwerpteam
Tjerk van de Wetering
Richel Lubbers

RESULTAAT

CONCEPT

Ruimtelijk gevoel
De nieuwe tussenvloeren creëren niet alleen extra vloeroppervlak, maar vergroten het ruimtelijke gevoel in de woning. Dit komt doordat deze vloeren een interessante afwisseling tussen hoge en lage ruimtes definiëren. De vrije hoogte is op een aantal plaatsen minder dan 2.1m, waar de naastgelegen ruimte een vrije hoogte van 4.5m heeft.

Deze afwisseling tussen hoge en lage ruimtes vergroot, samen met de bijzondere lichtinval, de ruimtelijke beleving in de voormalige schoollokalen.

Eigentijds en karakteristiek
Door intensief vooroverleg met de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht is het gemeentelijk monument getransformeerd tot een eigentijds gebouw met behoud van de karakteristieke monumentale elementen.
De houten spanten, de oorspronkelijke draagstructuur en de gevelopeningen zijn grotendeels intact gebleven. Op een aantal plaatsen in het pand hebben we grotere constructieve ingrepen gedaan om het nieuwe gebruik mogelijk te maken.

Op deze manier laten we, net als ook in het verleden is gebeurd, nieuwe bouwsporen achter in dit karakteristieke schoolgebouw.

De school aan de Abstederdijk vormt een mooie overgang tussen het stadse woonstraatje naar de Sterrewijk.
De onderwijsvisie aan het eind van de 19e eeuw was erop gericht om veel daglicht in het lokaal te krijgen maar géén uitzicht naar buiten. Dit leek aanvankelijk een belemmering om een goede woning te kunnen ontwikkelen, maar door op strategische plekken entresol vloeren te plaatsen, hebben we deze belemmering tot een kans omgevormd, waarbij we privacy én uitzicht hebben kunnen creëren.