Spring Rode Haan

De Rode Haan, Delft

GEMEENTE DELFT

brandweerkazerne en kantoorgebouw
De essentie van dit project voor de ongewone combinatie van een brandweerkazerne met een kantoorgebouw komt neer op een slimme reductie van de bruto verdiepingshoogte. Dankzij de toepassing van een holle vloer was het mogelijk om hetzelfde aantal kantoorverdiepingen te realiseren met een parkeerdak in plaats van een kostbare parkeergarage. De Integrale Ontwerpaanpak betekent Duurzaam Bouwen in optima forma!

Plaats
Delft
Jaar
2000 – 2006
Opdrachtgever
Gemeente Delft
Oppervlakte
13.750 m2

Bouwsom
€ 13 miljoen
Ontwerpteam
Hans de Moor
Wim van der Wulp

RESULTAAT

CONCEPT

Integraal ontwerpen en productontwikkeling
Spring architecten maakte begin 2000 op uitnodiging van ontwikkelaar Moes Projectontwikkeling het winnende prijsvraagontwerp voor ‘De Rode Haan’ in Delft, een unieke combinatie van een brandweerkazerne en een commercieel kantoorgebouw. De instorting van de kantorenmarkt noodzaakt de gemeente Delft twee jaar later om het totale project als opdrachtgever te adopteren, waardoor een vertraging van 14 maanden ontstond. Het kantoorgebouw is nu bestemd voor rood-wit-blauwe diensten zoals het CWI.

De essentie van het prijsvraagontwerp komt neer op een slimme reductie van de bruto verdiepingshoogte tot 3050 mm, waardoor het mogelijk blijkt om hetzelfde gevraagde aantal kantoorverdiepingen te realiseren met een parkeerdak in plaats van een kostbare parkeergarage. Bovendien is de fysieke ontkoppeling van gebruikers stedebouwkundig en functioneel beschouwd meer dan wenselijk.

Om de reductie te bereiken is gekozen voor een unieke toepassing van de zgn. Infra+vloer, een relatief lichte hybride vloerkonstruktie van breedplaatvloeren en stalen liggertjes. In de holle ruimte zijn de kanalen van de luchtbehandeling en alle noodzakelijke installatie-tracés opgenomen. De dragende, gevelsluitende delen komen prefab op de bouw, waardoor een industrieel vervaardigd en uitermate flexibel concept is gerealiseerd. Voldoende redenen voor de SEV om het project de status van IFD-voorbeeldproject te verlenen.

Plan en stedenbouwkundig concept
De behoefte aan intensieve benutting van de schaarse stedelijke ruimte leidt tot een verdichting van de stad met een opeenstapeling van functies. Toch wordt in dit project een ongewone combinatie van functies juist mogelijk gemaakt door een bewuste cesuur.

Op maaiveldniveau maakt de onderbouw met de kazerne zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare oppervlakte binnen de locatie om een functionele lay-out en een optimale uitruk te waarborgen. Daarboven verwijst de suggestie van een zwevend kantoorvolume met een transparante en gestrekte gevel naar de schaal en bebouwing van de Westlandse weg, een belangrijke ontsluitingsroute. Optillen van de bouwstructuur maakt zo letterlijk ruimte voor parkeren op een logische plaats, terwijl kruisende verkeersstromen van uitrukkende brandweerauto’s en parkerende kantoorgebruikers worden vermeden. Het parkeerdek boven de remise en de kazerne wordt ontsloten via een spectaculaire lus om een complex bedieningsgebouw waarin het bestaande gemaal, een trafostation en het noodaggregaat ondergebracht zijn.

GERELATEERDE PROJECTEN