Spring Corthavenstaete

Corthavenstaete

WESTWAARD WONEN

Het appartementencomplex bestaat uit 31 woningen, commerciële ruimten en een parkeergarage voor 40 auto’s. Het complex is opgedeeld in twee blokken. De een wordt ontsloten via een galerij, de andere door een binnengang. De geveluitwerking is een resultante van diverse karakteristieken die per gevel gelden: kleinschaligheid, geluidbelasting, uitzicht. Hierbinnen vormt de keuze voor glimmende en matte baksteen een subtiele toevoeging.

Het verenigingsgebouw biedt onderdak aan de verenigingen en kinderopvang. Door een zorgvuldige bepaling van vorm en plaats vormt het nieuwe, eigentijdse gebouw samen met de monumentale kerk en de statige pastorie een harmonisch ensemble met een mooi functioneel plein als hart.

Plaats
Alblasserdam
Jaar
2006 – 2009
Opdrachtgever
Woningstichting Westwaard Wonen
Oppervlakte
8.540 m2

Bouwsom
€ 5,7 miljoen
Programma
31 appartementen, centrumvoorziening, verdiepte parkeergarage en verenigingsgebouw
Ontwerpteam
Alfons Hams
Wim van der Wulp

RESULTAAT

CONCEPT

Op een in het oog springende locatie aan de rand van het centrum van Alblasserdam, en naast een monumentale kerk, is door Spring architecten voor corporatie Westwaard Wonen een wooncomplex ontworpen. In dit complex zijn dertig appartementen, circa 550 m2 ‘centrumvoorzieningen’ en een verdiepte parkeergarage voor veertig auto’s opgenomen. De uitwerking van deze complexe opgave in historisch-monumentale omgeving vereist(e) een geduldig ontwerpproces met het oog op de synergietussen de diverse programmaonderdelen, hoge kwaliteitseisen en stringente stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het project manifesteert zich aan alle zijden verschillend, hoewel er wel voor een modern en samenbindend architectuuridioom is gekozen.