Spring De Hooge Meeren

DE HOOGE MEEREN

PUNT BEHEER

De structuur van de stad werkt in op de vorm van het winkelcentrum. Op verschillende plaatsen is deze verankering gerealiseerd. Deze “ankers” worden gevormd door stedelijke ruimten of pleinen en vormen de oriëntatiepunten waar mensen overzicht hebben en de passages binnentreden. Met de nieuwe randen van geglazuurde keramische elementen en glas krijgt het winkelcentrum een nieuw gezicht naar de stad.

Plaats
Hoogezand
Jaar
1998 – 200
Opdrachtgever
Punt Beheer
Oppervlakte
8.000 m2

Bouwsom
€ 8,2 miljoen
Ontwerpteam
Alfons Hams

RESULTAAT

CONCEPT

Winkelcentrum de Hooge Meeren
De parkachtige aanleg van woonwijken en de betekenis van groen en water in Hoogezand zijn de karakteristieken die model staan voor de uitbreiding van winkelcentrum De Hooge Meeren. De opgave was om 8.000 m2 winkeloppervlak toe te voegen aan het bestaande centrum met een oppervlak van 28.000 m2. De bestaande passages moesten gerenoveerd worden en het geheel moest een nieuw gezicht krijgen.

De bestaande toestand
Het winkelcentrum is in de zeventiger jaren vanuit het midden van het gebied ontwikkeld rondom twee woongebouwen tot een omvangrijk complex. De infrastructuur, het parkeren en het bevoorraden heeft zich op een logische, zij het pragmatische, wijze daaromheen ontwikkeld. Een grillige gebouwstructuur ligt als een eiland in een zee van ongedefinieerde ruimte.

Het Kieldiep is een karakteristieke waterloop die een structurerende werking heeft voor het gehele stadscentrum.

De stedenbouwkundige verankering
Het is belangrijk dat de structuur van de stad kan inwerken op de vorm van het nieuwe winkelcentrum. Er is precies te benoemen waar deze verankering moet plaatsvindt. Hier komen de hoofdmomenten te liggen, de ankers; een stedelijke ruimte, een plein, een oriëntatiepunt waar mensen overzicht hebben, concentraties van mensen, de entrees voor de passages, de presentatie van het winkelcentrum(etalages). Nieuwe en bestaande woongebouwen markeren deze stedelijke ruimten. Doordat nieuwe winkels aan deze ruimten zijn gesitueerd, zal het recreatief winkelen en dus de levendigheid aan de rand toenemen.

Het ontwerp
Door de randen en de toegangen vorm te geven, krijgt het winkelcentrum weer een uitstraling naar de stad. Brandgangen en bevoorradingsstraten liggen verborgen achter poorten en zorgen voor de vereiste veiligheid en logistiek. Een band van keramische elementen omsluit de nieuwe winkelruimten. Motieven zorgen voor een maatritme en vormen een soort “kassamuziek” op de gevel. De etalages zijn gescheiden door een luifel meteen hieronder geplaatst. De luifel uit golfplaten vormt de “gekantte” droogloop die met een glazen strook los is gehouden van de gevel waardoor de reclame die zich onder het niveau van de luifel bevindt en met natuurlijk licht wordt aangestraald.