het Zandkasteel

Onderwijscluster Donker Curtius t.b.v. YES College en KC Aquamarijn
Stichting Lucas Onderwijs en gemeente Den Haag

Het #YesCollege samen met het #KindcentrumAquamarijn is het onderkomen geworden voor circa 1200 leerlingen in de leeftijd van 0-18 jaar. Het onderwijscomplex heeft haar plek gevonden in het groene middengebied van De Driehoek Loosduinen. Het gebied van de “wandelgangen” heeft er een wandelgang bijgekregen dat als een binnen-passage door het complex snijdt en de bijzondere functies in het gebouw zichtbaar maakt. Natuur en landschappelijkheid is hier leidend; hout als materiaal is de drager van de sfeer in en om het gebouw.

Hier valt wat te ontdekken. Tweeëntwintig (leer)pleinen zijn als autonome eenheden ontsloten aan de wandelgang. Eigen kleuren zorgen er voor dat een specifiek verblijfsgevoel kan ontstaan, gezamenlijkheid benadrukt wordt en geborgenheid wordt geboden. Elke leerling hoort erbij. Diverse details en bijzondere daglichttoetreding geven het gebouw aaibaarheid en glans.

Het zal weinig energie kosten om het gebouw aan het eind van haar levensduur te ontmantelen: het is immers een volledig #demontabel gebouw. Om de koellast voor het energie neutrale gebouw te miniseren zijn de ramen van de lokalen uitgevoerd met wimpers. Ze houden de ergste warmte buiten maar staan toe dat er uitzicht is vanuit het lokaal en inkijk van buitenaf en geven het gebouw het eigen karakter.

Op 11 april 2023 is het gebouw opgeleverd!

Plaats
Den Haag
Jaar
2018-2023
Opdrachtgever
Stichting Lucas Onderwijs
Gemeente Den Haag
Oppervlakte
11.034 m2
Opdracht
Schetsontwerp t/m oplevering

Bouwsom
€ 17.700.000,-
Ontwerpteam
Alfons Hams
Tjerk van de wetering
Jurjen Vermeer
Lucia Giménez
Bart-Jan van Wijk
Jan Lutjenhuis
Reinier Kok

Architech Company als co-architect
Adviseurs ontwerpteam: Merosch, IMd raadgevende ingenieurs, HI-plus
Overige adviseurs: MoBius consult, Bureau RIS en BBC Bouwmanagement

RESULTAAT

04 PR Donker Curtius
02 PR Donker Curtius
IMG_8381 bewerkt
05 PR Donker Curtius
IMG_8380 bewerkt
Award Berglagewimpel_bijgesneden

CONCEPT

Het onderwijscomplex heeft haar plek gevonden in het groene middengebied van De Driehoek Loosduinen; het gebied van de “Wandelgangen”. Gebouwdelen met een oplichtende strandzandkleur manifesteren zich als duinen in het landschap. Leerlingen van het kindcentrum hebben de school – hoe toepasselijk – tot ‘het Zandkasteel’ gedoopt.
Er is een “wandelgang” bijgekomen, die als een binnen-passage snijdt door het complex en de bijzondere functies in het gebouw zichtbaar maakt. De kleuren van duinen en zee zijn binnen ook leidend geworden voor de sfeer in het Kindcentrum. Voor het Yes College zijn drie vogels die zich thuis voelen in Den Haag voor de toepassing van kleuren leidend: de Bijeneter, de IJsvogel en de Ooievaar. Om de natuurlijkheid van het gebouw in het landschap te benadrukken is het hout als materiaal voor diverse structuurbepalende elementen toegepast. Het theater, de bibliotheek, het speellokaal, de tribunetrap van de aula, een trappenhuis, en de hele kaplaag buiten zijn in hout uitgevoerd.

De entrees naar de “wandelgang” binnen zijn royaal en in het oog springend. Eenmaal binnen komt op een prikkelende manier de levendigheid van de organisaties in beeld. Er valt wat te ontdekken. Langs de bijzondere functies via een korte doorgang kom je telkens op een rustig gelegen centraal leerplein waar acht tot tien lokalen omheen gesitueerd zijn. Zo zijn er twaalf leerpleinen en tien bijeenkomstpleinen die allemaal direct of via een kort doorsteek te bereiken zijn. De pleinen worden allemaal gekenmerkt door een opvallende en eigen kleur zodat een specifiek verblijfsgevoel kan ontstaan, gezamenlijkheid benadrukt en geborgenheid geeft, passend bij de doelgroep. Elke leerling hoort erbij. Er valt wat te beleven omdat het overal weer anders is, maar ook op verschillende schaalniveaus biedt zich iets aan. Diverse details en manieren van daglichttoetreding geven het gebouw glans.

Doorzichten zorgen voor verbinding. Zowel horizontaal als verticaal valt het licht in het gebouw. Vides zorgen voor de ruimtewerking in combinatie met het licht. Door middel van Solatubes wordt met cilinders van 56 cm in het dak het licht binnen gebracht. Toch is er heel bedachtzaam (parametrisch) met daglichttoetreding omgegaan. Met het zonlicht komt immers ook de warmte binnen. Om de koellast voor het gebouw te miniseren zijn de ramen van de lokalen uitgevoerd met wimpers. Ze houden de ergste warmte buiten maar staan toe dat er uitzicht is vanuit het lokaal en inkijk van buitenaf. 1166 zonnepanelen op het dak zorgen er mede voor dat het gebouw energieneutraal is. Het zal weinig energie kosten om het gebouw aan het eind van haar levensduur te ontmantelen het is immers een volledig demontabel gebouw.