Onderwijscluster Donker Curtius

Stichting Lucas Onderwijs en gemeente Den Haag

In het nieuwe onderwijsgebouw van ca. 11.000 m2 worden twee basisscholen, een middelbare school, een kinderdagverblijf en drie sportzalen gehuisvest. De twee basisscholen, De Oase en de Pastoor van Arsschool, bevinden zich in de noordvleugel. De middelbare school Hofstad Mavo Havo bevindt zich in de zuidvleugel. Kinderdagverblijf  en peuterspeelzaal Timo Dak bevinden zich op de begane grond tussen de twee vleugels in.

De verschillende functies van het gebouw zijn met elkaar verbonden door middel van multifunctionele ruimten en een interne brede “wandelgang”. Hierdoor kunnen de scholen en de kinderopvang op een vanzelfsprekende manier gebruik maken van elkaars faciliteiten. Een flexibele indeling van het gebouw in de toekomst is gegarandeerd, doordat grote leerpleinen direct gekoppeld kunnen worden aan de lokalen. Het scholencomplex is ontworpen zonder dragende wanden, waardoor de scheidingswanden tussen de scholen verplaatst kunnen worden en op die manier groei en krimp onderling tussen de scholen kan worden opgevangen.

Plaats
Den Haag
Jaar
2018-2023
Opdrachtgever
Stichting Lucas Onderwijs
Gemeente Den Haag
Oppervlakte
11.034 m2
Opdracht
Schetsontwerp t/m oplevering

Bouwsom
€ 17.700.000,-
Ontwerpteam
Alfons Hams
Tjerk van de wetering
Jurjen Vermeer
Lucia Giménez
Bart-Jan van Wijk
Jan Lutjenhuis
Reinier Kok

Architech Company als co-architect gevels en daken

overige adviseurs: Merosch, IMd raadgevende ingenieurs, HI-plus, MoBius consult

RESULTAAT

CONCEPT

Inpassing in de omgeving
Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de plek van basisschool de Oase. Het groene karakter van de locatie met een groot aantal monumentale bomen is geïntegreerd in het ontwerp. Hierdoor is de impact van het nieuwe gebouw op de omgeving beperkt en hebben de schoolpleinen al vanaf het begin een vriendelijke en groene uitstraling.

Parametrisch ontwerp
In samenwerking met Architech Company en Merosch is de gevel op parametrische wijze ontworpen. De gevel is voorzien van statische zonwering in plaats van dynamische zonwering. Hierdoor is het mogelijk om ongehinderd naar buiten te kijken en wordt er optimaal gebruik gemaakt van het daglicht. De afmetingen van de gevelopeningen en de zonwering zijn geoptimaliseerd, waardoor een aanzienlijke reductie op de koelingsinstallatie en het gebruik van kunstlicht is gerealiseerd.

Samen onder één dak
Ondanks de complexiteit van het programma kent het gebouw een passende kleinschalige opzet. In het alzijdige gebouw krijgen alle voorzieningen een duidelijk herkenbare entree, ontsloten vanaf een ruim en zonnig schoolplein. De basisscholen en de kinderdagopvang zijn georiënteerd op de rustige en groene Donker Curtiusstraat. De Hofstad Mavo Havo is gericht op de meer stadse Albardastraat. Om het samenwerken tussen de verschillende scholen te bevorderen, is het belangrijk dat de gebruikers zich onderdeel voelen van één school. Het houten dak verbindt de scholenclusters en symboliseert de eenheid tussen de gebruikers.

De tweede verdieping van het gebouw is door haar vormgeving en materialisatie herkenbaar anders dan de twee onderliggende verdiepingen. Het onderscheid in materialisatie draagt bij aan de kleinschaligheid en gelaagdheid van het complex.

De smalle raamstrook op de tweede verdieping zorgt voor een panoramisch uitzicht. De ruimtes op de tweede verdieping worden grotendeels voorzien van daglicht door toepassing van lichtkokers in het dak, wat zorgt voor een unieke ruimtebeleving.

Status
Het project is inmiddels in uitvoering. De oplevering staat gepland voor eind maart 2023.

VIDEO