Spring Bergsebos

BERGSEBOS

HORIZON

Horizon biedt onderdak aan jongeren die vanwege gedragsproblemen, soms zeer ernstige, niet thuis kunnen wonen. Op het terrein Bergse Bos is voor deze groep kinderen huisvesting gerealiseerd die de huiselijke omgeving zoveel mogelijk moet benaderen. Behandeling en intensieve begeleiding wordt geboden in woongroepen met ieder acht jongeren. Voor ieder kind een eigen ruimte en gezamelijk een huiskamer.

Plaats
Rotterdam
Jaar
2004 – 2006
Opdrachtgever
Horizon, instituut voor Jeugdzorg en onderwijs
Oppervlakte
5.200 m2

Bouwsom
€ 5.5 miljoen
Ontwerpteam 
Aad Stortenbeker
Hans de Moor
Ed Tromp
Yvonne van der Pluijm

RESULTAAT

CONCEPT

Horizon is een instituut voor jeugdzorg en onderwijs. Vanuit de invalshoek jeugdzorg biedt Horizon varianten van residentiele zorg en dagbehandeling, in samenhang met speciaal onderwijs. De doelgroepen van Horizon zijn kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen, die voortkomen uit psycho-sociale en medische factoren. Eén van de locaties van Horizon is Bergse Bos, gelegen in Rotterdam Hillegersberg. Het complex ligt verscholen aan de rand van het park Bergse Bos. Op het terrein zijn zowel onderwijsvoorzieningen gesitueerd als ook een aantal woonpaviljoens voor de kinderen. Tevens bevindt zich het centraal bureau van Horizon op het terrein. Omdat de oorspronkelijke woonpaviljoens functioneel en technisch niet meer voldeden aan de huidige eisen ten aanzien van huisvesting, zijn deze geheel vervangen, waarbij ook de inrichting van het terrein aangepakt is.

In het nieuwe plan zijn 8 villa’s ontwikkeld, bedoeld voor acht kinderen en begeleiding. Ook heeft de locatie naast kantoor- en behandelruimtende beschikking over een activiteitengebouw gekregen. De gebouwsoorten krijgen ieder een eigen vorm: de woning wordt met een schuine dakvorm herkenbaar als huis vormgegeven, het kantoor verbeeldt met zijn platte dak de nuchtere werkplek, terwijl het activiteitencentrum met zijn ronde vorm een speels element voor de kinderen toevoegt. In de materialisering, kleurstelling en vormgeving van de gevels is daarnaast gezocht naar samenhang tussen de gebouwen.

De woongroepen, het kantoor, het activiteitencentrum en de sport- en spelactiviteiten worden met elkaar verbonden door een “centrale as”, die gekoppeld wordt aan de wandelpaden in het park Bergse Bos.

Gedacht wordt ook aan een kinderboerderij. Het ‘openbare’ karakter bewerkstelligt enige vorm van integratie van het terrein met de omliggende omgeving.

Op het belendende terrein van Horizon heeft Spring architecten de renovatie verzorgd van het paviljoen voor de besloten groep. De buitenkant van het gebouw is behouden gebleven, de binnenkant is volledig opnieuw ingedeeld, rekening houdend met de huidige inzichten voor goede opvang van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Het pand biedt onderdak aan twee groepen van zes kinderen, onderwijsvoorzieningen en activiteitenruimten.