Spring Gageldonk 2

GAGELDONK 2

LITHOS BOUW EN ONTWIKKELING

Lorkstraat
In het kader van een grootscheepse Design & Build-opgave voor de herstructurering van de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom, heeft Lithos Bouw en Ontwikkeling met Spring architecten het ontwerp voor fase 2 ter hand genomen. Net als de woonblokken aan de Vijverberg moeten ook de sociale huurwoningen aan de Lorkstraat (van Corporatie Stadlander) als levensloopbestendige Nul-Op-de-Meterwoning uitgevoerd worden. Deze eerste fase is het eerste project in Nederland dat voldoet aan de regelgeving energieprestatievergoeding, zoals eind 2015 door de tweede kamer is geaccordeerd.

Plaats
Bergen op Zoom
Jaar
2015 – 2017
Opdrachtgever
Lithos Bouw en Ontwikkeling i.c.m. Stadlander
Oppervlakte
3.800 m2 bvo

Bouwsom
€ 4,6 miljoen
Programma
39 sociale huurwoningen
(nultrede/energieneutraal)
Ontwerpteam
Hans de Moor
Pouyan Mehdizadeh
Fotograaf
Bart van Hoek

RESULTAAT

CONCEPT

Fase 2 Lorkstraat en omgeving

Langs het Piuspark en in het eerste gedeelte van de Plataanstraat zijn door Spring architecten levensloopbestendige woningen met dekkende energieprestatievergoeding ontworpen, die qua vorm en materialisering aansluiten op de Tuinstadgedachte, zoals die ook in de jaren vijftig werd ingezet in de stedebouwkundige opzet van de wijk door architect prof. Gerard Holt.

De uitgangspunten voor deze nultrede-woningen dragen bij aan een bijzonder ruime opzet. De grote woonkeuken, grenzend aan de achtertuin, waarborgt het contact met de tuin. De woonkamer richt zich op de straatzijde; waardoor de sociale controle optimaal bevorderd wordt. Het nultrede-concept impliceert een badkamer én slaapkamer op de begane grond, maar de feitelijke slaapkamer kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Door deze kamer te betrekken bij de woonkamer ontstaat een woonoppervlak van bijna 50m2! Een woonoppervlak, dat gezien de allochtone doelgroep, voor allerlei toepassingen ingezet kan worden, terwijl de compacte verdieping evengoed slaapplaats biedt aan een modaal gezin. Hoewel een groot deel van het programma op de begane grond is gepland, ontstijgt de verschijningsvorm van deze 6.30 meter brede woningen het ‘senioren’etiket, dankzij een opgetilde kap, waarin plaats is voor drie slaapkamers.

Door een combinatie van energiebesparende maatregelen en energie-opwekkende voorzieningen is het netto verbruik van de woningen nul. Het vooruitstrevende en revolutionaire energieconcept, volgens het Actief Neutraal Principe, vraagt om geïntegreerde pv-panelen in het dakvlak van de voorgevels, georiënteerd op de zon. Dankzij de keuze voor Nul-Op-de-Meter-woningen met een individuele installatie kan corporatie Stadlander via de Energie Prestatie Vergoeding deze investeringen terugverdienen. De corporatie garandeert de bewoner dat dit energie-concept voldoende elektriciteit opwekt om de woning te verwarmen, te koelen en te ventileren. Naast warm tapwater kan de opgewekte elektriciteit ook worden gebruikt voor verlichting en elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik. Het voordeel voor de toekomstige gebruiker is een stabiel huurniveau waardoor woonlasten beheersbaar blijven over een langere termijn.

Om te refereren aan de sfeer van de Delftse school, die de wijk kenmerkt, worden elementen in de vorm van markante dakkapellen ontwikkeld, die we op andere plaatsen in de vorm van een reeks van kaders of schoorstenen terug laten komen. Door verbijzonderde kopwoningen en optionele erkers is het mogelijk om het gevraagde beeld in de ambachtelijke baksteenarchitectuur van de jaren vijftig met mooie metselwerkdetails te verlevendigen. Daarbij wordt de overgangszone tussen openbaar en privé op subtiele wijze ingekaderd door een Delftse stoep in de Plataanstraat en een door beukhagen omzoomde voortuin, die uitnodigen om het semipublieke domein vorm te geven.

De aanpak van Stadlander, de gemeente Bergen op Zoom, Lithos Bouw&Ontwikkeling en Spring architecten draagt bij aan een spectaculaire revitalisatie van een achterstandswijk Gageldonk, waarbij integraal op de continuïteit van sociaal maatschappelijk werk, uitbreiden van de werkgelegenheid en verbetering van de wijk wordt ingezet. Duurzaamheid betekent voor deze woningen ook een lange levensduur met een scala aan gebruiksmogelijkheden.