GAGELDONK 4

LITHOS BOUW EN ONTWIKKELING

Ericalaan
Na het succes van de Vijverberg hebben Lithos en Spring ook opdracht gekregen om de herstructurering van de Ericalaan ter hand te nemen. De nieuwbouw bestaat uit twee woonblokken met galerijwoningen in de sociale huur en een zgn. vierspanner met vrije sector appartementen. De appartementen met galerijen zijn over de breedte uitgelegd met wonen op het zuiden en slapen aan de galerij. De hoekwoningen zijn groter en omsluiten als het ware het blok met uitzicht op de dwarsstraten vanuit de kopgevels. Parkeren gebeurt aan de achterzijde in zgn. parkeerkoffers.  Daar is ook een tweede entree naar een doorlopende portiek gesitueerd.

Plaats
Bergen op Zoom
Jaar
2017 – 2019
Oppervlakte
6600 m2
Opdrachtgever
Lithos Bouw en Ontwikkeling i.c.m. Stadlander

Bouwsom
€ 8.5 miljoen
Programma
40 sociale huur, 7 vrije sector huur en 8 koopappartementen
Ontwerpteam
Hans de Moor
Dennis van Klij
Anneke Heins

RESULTAAT

CONCEPT

De vierspanner is een beproefd concept met een portiekontsluiting, waarvan de bovenste twee lagen als drie- of vierkamerkoopwoning uitgevoerd worden. Het idee hierachter is een verkaveling waarbij telkens vier appartementen als het ware rondom een lift met wokkeltrappenhuis gevouwen worden. Dit principe levert een scala van woningtypes op die rondom uitzicht bieden, waardoor het gebouw geen uitgesproken voor- of achterkant heeft.

Het is een typologie die goed aansluit bij het stedebouwkundig plan met parkeerkoffers op de binnenterreinen. Net zoals aan de Vijverberg worden leefbaarheid en sociale controle van de openbare ruimte gestimuleerd.

Vanwege de situering aan een van de hoofdontsluitingswegen van Gageldonk is gekozen voor een stedelijk beeld met een verticaal ritme van ramen en loggia’s.

De kleurstelling onderstreept het karakter van het bestaande profiel. Uiteraard zijn alle appartementen voor corporatie Stadlander weer als Nul-Op-de-Meter en nultredewoning bedacht. Dankzij een goed op elkaar ingespeeld team is het ontwerpproces van deze Design&Build-opgave vloeiend verlopen en zijn de drie woonblokken snel gerealiseerd.