ST. GREGORIUS COLLEGE

UTRECHT

De onderwijsvisie van het St. Gregorius college is veranderd, waardoor Havo en VWO worden ondergebracht in één gebouw. Als gevolg van deze koerswijziging neemt het leerlingenaantal met 200 toe. Meer leerlingen in hetzelfde gebouw, zonder dat de school kan worden uitgebreid.

Plaats
Utrecht
Jaar
2014
Opdrachtgever
Willibrord Stichting

Programma
onderwijs, interieur
Ontwerpteam
Tjerk van de Wetering
Martijn Meenink
Richel Lubbers

RESULTAAT

CONCEPT

In nauw overleg met de schoolleiding en de overkoepelende stichting hebben we een inbreidingsplan gemaakt, waarbij we door slim te puzzelen 7 extra klaslokalen en 150 m2 kantoorruimte hebben weten te realiseren. Dit alles binnen het bestaande gebouwvolume.

Door behoudend om te gaan met constructieve ingrepen is het gelukt om het project binnen tijd en budget tot een goed einde te brengen. Het budget dat we hiermee hebben bespaard, is ingezet om de klimaatinstallatie te verbeteren.

Het hele proces van planvorming tot en met uitvoering heeft slechts 4 maanden geduurd. Een intensieve samenwerking met de bouwteampartners heeft het mogelijk gemaakt om de verbouwing in de zomervakantieperiode uit te voeren, zodat de school op 1 september haar deuren weer kon openen.

De docenten en medewerkers van het St. Gregorius College hebben een belangrijke rol gehad in het ontwerpproces.

Tijdens een aantal projectgroep bijeenkomsten zijn de wensen en ambities van zowel het schoolbestuur als de school zelf samengebracht en tot een uitvoerbaar plan gevormd.