GUIDO GEZELLELAAN

BAM WONEN

In korte tijd heeft Spring architecten in opdracht van BAM woningbouw een ontwerp gemaakt voor de Design&Build tender voor de vervanging van 7 galerijflats aan de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom. Tijdens een spannende presentatie bleek de integrale aanbieding van de ontwerpcombinatie voor corporatie Stadlander, dankzij een ongebruikelijke aanpak, het beste plan. De uitvraag was ambitieus: met nultrede plattegronden, Nul-Op-de-Meter en half verdiept parkeren onder de gebouwen. Zie ook het presentatiefilmpje, dat Spring en Urban Synergy hebben vervaardigd.

Plaats
Bergen op Zoom
Jaar
2016 – 2018
Opdrachtgever
Bam Woningbouw i.c.m. Stadlander
Oppervlakte
1e fase: 12.200 m2

Bouwsom
€ 10,9 miljoen
Programma
83 sociale huurwoningen incl. halfverdiepte parkeergarage
Ontwerpteam
Hans de Moor
Dennis van Klij
Anneke Heins

RESULTAAT

CONCEPT

83 nul op de meter appartementen
Vanwege vorm, hoogte en oriëntatie presenteren de bouwmassa’s zich afwisselend maar tegelijkertijd samenhangend qua architectuur. Binnen deze hedendaagse metselwerkarchitectuur zijn alle appartementen voorzien van grote balkons en zijn zo optimaal op zon en uitzicht gericht.

De combinatie van geschakelde vierspanners met een portiekontsluiting voldoet optimaal aan de vraag voor nul-tredewoningen.

De parkeerplaatsen voor de bewoners zijn in een halfverdiepte parkeerlaag onder de gebouwen gesitueerd.

Parkeren voor de bezoekers is in het glooiende landschapsontwerp aan de noordzijde van de gebouwen ingepast. Geconcludeerd mag worden dat voor de afronding van deze fase het resultaat en de ambitie onveranderd is. Het plan kenmerkt een consequente beeldtaal die de bruikbaarheid van de programmatische opzet versterkt.

PROCES

SPRING WINT DESIGN&BUILD GUIDO GEZELLELAAN!
23-05-2016

Guido Gezellelaan

Voorstel Guido Gezellelaan.

Een intensief ontwerptraject met BAM en Urban Synergy heeft een nieuw Nul-Op-de-Meter project voor Spring architecten opgeleverd. Na een enerverende presentatiemiddag heeft Stadlander unaniem voor de aanbieding van BAM woningbouw gekozen. Het gaat om de eerste fase van een strip met twee appartementengebouwen tussen de Guizo Gezellelaan en het Groene Gordijn in Bergen op Zoom. Het totale stedenbouwkundige plan voorziet in 6 woonblokken met sociale huurwoningen in een parkachtige setting. Vanwege vorm, hoogte en oriëntatie presenteren de bouwmassa’s zich afwisselend maar tegelijkertijd samenhangend qua architectuur.

Door een combinatie van geschakelde vierspanners met portiekontsluitingen wordt optimaal aan de vraag voor nultredewoningen met een Woonkeur-Plus label voldaan. Alle 80 appartementen zijn met grote balkons optimaal op zon en uitzicht gericht. De parkeerplaatsen voor de bewoners zijn in een halfverdiepte parkeerlaag onder de gebouwen gesitueerd. Parkeren voor de bezoekers is in het glooiende landschapsontwerp de noordzijde van de gebouwen ingepast. De integrale afweging tussen ontwikkelingsaspecten, het gevraagde Nul-Op-de-Meter principe, de aanpak van de realisatie en de exploitatieopzet heeft tot de hoogste score van de beoordelingscommissie geleid.