Spring Hooghuis

Hooghuis Lyceum

HOOGHUIS LYCEUM

Het eerste project uit het masterplan Talentencampus. Het ontwerp voor dit gebouw is enerzijds de vierde tribune van Top Oss anderzijds is het een school. Een school als leerbedrijf en met de ‘bovenbouwafdeling’ samen met de directieruimten het podium voor een multifunctionele, twee verdiepingen hoge gouden glazen foyer. Overdag wordt hier onderwijs gegeven en ‘s avonds vinden er buitenschoolse activiteiten plaats, naast de voetbalevenementen in het weekend.

Plaats
Oss
Jaar
2006 – 2008
Opdrachtgever
Hooghuis Lyceum
Oppervlakte
6.000 m2

Bouwsom
€ 5,4 miljoen
Ontwerpteam
Alfons Hams
Freek Speksnijder e.a.

RESULTAAT

CONCEPT

De gemeente Oss wil gezamenlijk met het Hooghuis, ROC de Leijgraaf , BVO TOP Oss en SV TOP een zogenaamde Talentencampus realiseren in de omgeving van het TOP Oss stadion. De Talentencampus is een concept waarbij nieuwe verbindingen worden gelegd tussen onderwijs (VMBO, MBO), sportorganisaties en bedrijfsleven. Het gaat hierbij om nieuwe vormen van competentiegericht leren, om het creëren van doorlopende leerlijnen en het stimuleren en ontwikkelen van eigentijdse en aansprekende antwoorden op maatschappelijke problemen, zoals voortijdig schooluitval en participatie van niet-werkenden. Deze maatschappelijke ambitie is vertaald in een ruimtelijk masterplan dat als onderlegger dient voor de verdere ontwikkelingen van 30.000 m2 rondom het stadion van TOP Oss. Een multifunctioneel gebouw waarin met het Hooghuis, een school voor VMBO, de aftrap is genomen voor de talentencampus.

De talentencampus zal zich manifesteren als een groot plein waarop en waaraan alle activiteiten zich ontplooien. De vier zijden van het stadion krijgen elk een eigen gezicht aan het plein. Toch lijkt het wenselijk dat er ook een duidelijke samenhang zichtbaar wordt, namelijk de samenhang van de Talentencampus als geheel: een plein, de Talentencampus, als brandpunt in het stadspark en in de stad (citaat uit het document “Stadspark Oss met Talentencampus” 1 september 2006).

Het Hooghuis, met 625 leerlingen van de theoretische leerweg en leerlingen van de afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV), wordt onderdak geboden in een gebouw dat tevens de vierde wand vormt van het Top Oss Stadion. Met name met de bedrijvige buitenwereld zullen relaties gelegd worden, waarbij er steeds meer gewerkt wordt volgens het competentiegericht leren. ’Een school als Leerbedrijf en podium voor het Top Oss voetbalstadion!’

In het ontwerp van Spring architecten vormt de ‘bovenbouwafdeling’ samen met de directieruimten het podium voor een multifunctionele, twee verdiepingen hoge, ruimte: een foyer-achtige omgeving. Overdag wordt hier onderwijs gegeven en ‘s avonds vinden er buitenschoolse activiteiten plaats. De multifunctionele ruimte is dus enerzijds een podium voor het voetbalveld, anderzijds is het een podium voor het dag- en avondgebruik en het gezicht van het Leerbedrijf. Het sportvolume kraagt aan de ene zijde uit over het buitenterrein van de school en aan de andere zijde is het volume geïntegreerd in het gebouw zodat een directe relatie ontstaat tussen de SDV afdeling en het sporten. Tevens is het mogelijk om de sportzaal los te exploiteren door de plaatsing van een entree onder het sportvolume. De ‘onderbouw-afdeling’ vormt als vierde laag (met meer rust) de begrenzing hierboven, waarmee het dezelfde hoogte aanneemt als de overkapping van het stadion.