Spring Rondeel

HET RONDEEL

BM VAN HOUWELINGEN

Op de plaats waar voorheen in Sliedrecht vier woongebouwen met 52 kleine woningen stonden, ontwierp Spring architecten een ovaalvormig complex, dat ruimte biedt aan 102 koop- en huurappartementen voor senioren, 13 woningen, een kantoor, ruimte voor zorgvoorzieningen en parkeren. Kenmerkend voor het ontwerp zijn een intensief ruimtegebruik, in combinatie met aandacht voor kwaliteit en gevarieerdheid rondom een groen binnenhof.

Plaats
Sliedrecht
Jaar
2003 – 2007
Opdrachtgever
BM van Houwelingen
Oppervlakte
21.000 m2

Bouwsom
€ 14 miljoen
Programma
102 appartementen, 13 grondgebonden woningen, kantoor en collectieve zorgvoorzieningen
Ontwerpteam
Ton Remmers
Alfons Hams
Yvonne van der Pluijm

RESULTAAT

CONCEPT

In opdracht van BM van Houwelingen en Planoform Vastgoedontwikkeling en in samenwerking met Tablis wonen, heeft Spring architecten het ontwerp gemaakt voor het zogenaamde Deltaplan. In een levendig en spectaculair woongebouw nabij het centrum van Sliedrecht zijn 51 huur- en 51 koopappartementen gerealiseerd. Op de hoek van de Zuiderzeestraat en de Deltalaan is een kantoorgebouw voor corporatie Tablis met aanvullende zorgvoorzieningen onder de gebogen vorm van het woongebouw geschoven. Om de herstructureringsoperatie te completeren zijn aan de Deltalaan en de Greveningenlaan twee rijtjes van in totaal 13 stadswoningen gebouwd.

Het beeld van het Deltaplan wordt bepaald door een driekwart-ovaalvormig appartementengebouw rondom een groen binnenterrein. Door de gebogen vorm houdt de nieuwbouw afstand van de omgeving. Ook de bouwhoogtes reageren met een stapsgewijze afname op de omringende bebouwing.

De openbare ruimte op de hoek van de Deltalaan en de Zuiderzeestraat krijgt een verticaal accent in de vorm van een cilindrisch vrij geplaatst trappen huis, dat de entree van het kantoor van woningstichting Tablis en de zorgruimten accentueert.

De buitenzijde van de ovaal wordt gevormd door een scherm van metselwerk dat zich over de locatie vouwt en waarachter middels een zone van galerijen en balkons de woningen liggen. Het scherm is uitgevoerd in een rood/bruine gesinterde steen met een ruwe textuur. Hiermee wordt een sterke eenheid in beeld nagestreefd. De kleur van de steen is zodanig gekozen dat hij een goede intermediair vormt tussen de bestaande bebouwing aan de Zuiderzeestraat en de Deltalaan.

De binnenzijde van de ovale vorm heeft een lichte verschijningsvorm met gevels van hout en glas. Uitspringende balkons, versterken met hun uitknikkende randen de ovale vorm.

Het tweelaagse kantoorvolume voegt zich in de orthogonale structuur van de Deltalaan en markeert hiermee de hoek. Het kantoor heeft een van alle zijden herkenbare rechthoekige vorm, geschoven onder de kop van het ovale volume. De behandeling van de gevel van het kantoor is er op gericht de zelfstandigheid van het volume te versterken. Met de stadswoningen aan de Deltalaan en de Grevelingenlaan wordt aangesloten op het ritme en de schaal van de bestaande bebouwing aan deze straten. De materiaalkeuze en detaillering van deze blokjes is verwant  aan de materiaalkeuze voor het appartementengebouw.