Spring Hostel Leger Des Heils

HOSTEL LEGER DES HEILS

TRIVIRE & LEGER DES HEILS

‘Wonen op stand’ voor langdurig verslaafde dak- en thuislozen: ons motto voor deze intrigerende opgave van een woonvoorziening voor 24 personen. De ligging aan een karakteristieke dijk met oude bomen versterkt ons streven een vertrouwde en herkenbare plek te creëren. Een huis dat staat, robuust is en ieder welkom heet.

Plaats
Dordrecht
Jaar
2010 – 2012
Opdrachtgever
Trivire & Leger des Heils
Oppervlakte
1.200 m2

Bouwsom
€ 1,7 miljoen
Ontwerpteam
Wim van der Wulp
Yvonne van der Pluijm

RESULTAAT

CONCEPT

Er zijn allerlei doelgroepen die een plek zoeken om tot rust te komen en te werken aan een betere toekomst en participatie in de samenleving. Chronisch verslaafden en psychiatrische dak- en thuislozen zijn vaak kleurrijke mensen, die in een beschut milieu zo gewoon mogelijk willen wonen. Spring architecten heeft voor het Leger des Heils verschillende voorzieningen gerealiseerd, zoals het Maatschappelijk Centrum Rotterdam, maar ook dit kleinschalig hostel in Dordrecht.

Het zijn allebei specifieke gebouwen, die groepswonen combineren met zorgvoorzieningen. Ze voegen zich in hun omgeving, bieden voldoende privacy voor de bewoners en stimuleren dankzij een overzichtelijke lay out sociale contacten en een gevoel van erbij horen. De bouwstructuur staat garant voor functionele duurzaamheid.

De keuze om met 3×8 of 4×6 woonunits te werken is mogelijk. Ook een toekomstige programmawisseling kan eenvoudig opgenomen worden in het gelede bouwvolume. Vooralsnog is het een statig huis, waarin iedere bewoner een eigen deurbel heeft en daarmee zijn of haar plek om trots op te zijn.