HPC Charlois

STICHTING LMC-VOORTGEZET ONDERWIJS

Het Praktijk College Charlois is een kleine, maar prettige, praktijkschool aan de Talingstraat, in het hart van de wijk Charlois op Rotterdam Zuid. Het bestaande gebouw van HPC Charlois was te klein en daarom is het gebouw uitgebreid: voor een deel met nieuwbouw en voor een deel door middel van interne verbouwingen. De nieuwbouw is op het schoolplein aan de Talingstraat gerealiseerd tegen het bestaande gebouw aan.

De ruimte op het schoolplein iss beperkt en daarnaast is de school gebaat bij een overzichtelijke structuur met weinig gangen. Met het oog hierop is ervoor gekozen om de nieuwbouw direct tegen het huidige gebouw aan te plaatsen, zodat de nieuwe ruimtes vanuit de bestaande gang bereikt kunnen worden; het toevoegen van extra gangen was niet nodig. De omvang van de nieuwbouw is dus beperkt gebleven en is het overzicht in het gebouw gewaarborgd gebleven.

Plaats
Rotterdam
Jaar
2020 -2022
Opdrachtgever
Stichting LMC-VO
Omvang
1.039 m2
Opdracht
VO t/m oplevering en esthetische begeleiding

Jurjen Vermeer
Reinier Kok
Bart-Jan van Wijk
Amira Sehovic

RESULTAAT

CONCEPT

Architectuur
Het gebouw is gelegen aan de Boergoensevliet, een mooie laan in de wijk Charlois. Door het gesloten karakter van de gevels aan deze zijde, had het gebouw weinig uitstraling naar de wijk. De nieuwbouw bood de mogelijkheid om zich meer te richten naar de wijk en het schoolplein. De begane grond van de nieuwbouw oriënteert zich met veel glas (op het noorden) op het plein; de gevel werkt als een etalage voor onderwijs. Hier is ook de entree van de winkel, die onderdeel is van het onderwijs. De 1e en 2e verdieping richten zich met een groot venster op de Boergoensevliet.

De architectuur van het nieuwe gebouw is ingetogen en in balans met het bestaande gebouw. De horizontale witte luifels van het bestaande gebouw worden doorgezet in de nieuwbouw, gecombineerd met een rode baksteen die is afgestemd op de bestaande bakstenen gevel. Met respect voor het oude is iets nieuws toegevoegd.

Ruimtelijke indeling
De ruimtes praktijk Handel/Logistiek en de winkel zijn op de begane grond gesitueerd en door middel van deuren in de gevel kan de buitenruimte betrokken worden bij het onderwijs. Kantoren en andere lesruimtes zijn op de 1e en 2e verdieping geplaatst.

In het bestaande gebouw zijn kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo werd de leskeuken verplaatst naar de nieuwbouw, waardoor de personeelsruimte groter werd en is het directiekantoor opgedeeld in twee kantoren.

Aan de achterzijde nieuwbouw gerealiseerd voor de afdeling Groen. De houten berging is vervangen door volwaardige nieuwbouw in dezelfde architectuur als de gerealiseerde nieuwe hoofdentree.

Buitenruimte
De indeling van de buitenruimte is zoveel mogelijk intact gebleven. Alleen de kas werd verplaatst naar de achterzijde, grenzend aan de moestuin. Er hoefden geen extra parkeerplaatsen op eigen terrein toegevoegd te worden, want er is voldoende parkeercapaciteit in de wijk. Hierdoor is er voldoende pleinruimte overgebleven.

Frisse Scholen
Voor zowel de nieuwbouw als voor de verbouw is voldaan aan de eisen Frisse Scholen van de gemeente Rotterdam.