Nieuwbouw IKC Heeswijk (KC De Telescoop)

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Eind 2022 is op het voormalige terrein van basisschool Pius X aan de Heeswijkstraat in Voorburg het nieuwe IKC opgeleverd. Het gebouw is in januari 2023 officieel in gebruik genomen door de basisschool en kinderopvang Vlietkinderen (BSO, KDV en peuterspeelzaal) en zij vormen vanaf dat moment samen KC De Telescoop.

In het nieuwe gebouw is eveneens een gymzaal ondergebracht. Centraal in het gebouw komen alle functies samen in de aula met tribune, speellokaal en leerplekken.

“Er ligt nu een prachtig ontwerp voor het nieuwe integraal kindcentrum. In het nieuwe IKC kunnen we kinderen een goede start geven, van kinderopvang, peuterspeelzaal tot en met basisonderwijs. Zo ontstaat er een fijne plek waar kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.” aldus wethouder Juliette Bouw van de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Plaats
Voorburg
Jaar
2017-2022
Opdrachtgever
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Oppervlakte
3.000 m2

Bouwsom
€ 
Programma
nieuwbouw basisschool met gymzaal,
BSO, Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal

Ontwerpteam
Alfons Hams
Jurjen Vermeer
Dirk Bots, projectleider

RESULTAAT

CONCEPT

Stedenbouw
Voorburg kent met het Forum Hadrianum een geschiedenis die teruggaat naar de Romeinse tijd.

De Arentsburgh is met de parkachtige setting de plek/wijk waar restanten van die tijd te vinden zijn, niet ver van de plek waar nu RKBS Pius X staat. Het huidige oude centrum van Voorburg rondom de Herenstraat stamt uit de middeleeuwen. De uitloper van deze straat aan de westkant, Westeinde, komt uit bij de Oude Tolbrug, een belangrijke oversteek over de Vliet.
Om gezien te worden, is de oriëntatie naar de brug een belangrijk gegeven. Eerder is dat al gedaan door de inrichting van het Buitengoed Dorrepaal bij Park Leeuwenbergh. Het pand dat daarop werd gesticht, is volledig gericht op de Oude Tolbrug. De plek van de huidige school is dan ook bijzonder mooi!

Een openbaar gebouw moet recht doen aan de betekenis van de plek. Een enigszins opvallende autonomie op die plek is dan ook gerechtvaardigd, want de plek vertegenwoordigt immers het achterland. Bij deze nieuwbouw gaat het er dan ook om hoe het gebouw reageert op de slinger die de Fonteynenburglaan (in het verlengde van de Oude Tolbrug) maakt.

Het IKC staat tegenover de Fonteinkerk, een grootschalig gebouw dat bewust de maat heeft gekregen om te domineren.

De nieuwbouw van het IKC reageert op de dominantie door de positie van de opgetilde gymzaal. De afgeronde hoeken van de begane grond zorgen voor een openheid die de ruimtelijkheid van het speelplein versterkt.

Architectuur
De gevel is ontworpen als een soort ladekast. Het idee hiervoor is ontstaan door een opmerking van een leerkracht van de school dat het gebouw een soort ladekastje is, waaruit iedereen zijn informatie vist en die de leergierigheid en de ontdekkingsdrang van de kinderen vangt.
De ladekast wordt verheven boven het plein. De structuur is geïnspireerd door de natuur en maakt een vloeiende overgang tussen binnen en buiten. Het speelplein wordt dan ook groen en uitdagend, als een Speeldernis midden in de wijk.

Onderwijs
Het gebouw is compact ontworpen. Alle functies zitten dicht bij elkaar, zodat er geen ruimteverlies ontstaat. De groeps- en instructieruimten zijn gepositioneerd rondom het hart van de school. Het hart is een afgeronde, hoge, ruimte met een grote tribunetrap en diverse leerplekken die de leerlingen kunnen gebruiken voor onderwijsactiviteiten. Er is een grote variëteit aan ruimten: groot en klein, besloten en open, geschikt voor veel verschillende werkvormen. De groepsruimten zijn bewust klein gemaakt, geschikt voor instructie, waardoor er meer ruimte ontstaat voor andere werkvormen. De kinderen kunnen hun eigen plek kiezen, die past bij hun leerstijl.

De buitenruimte
Door de massaopbouw rondom de oude Italiaanse populier is een plein gecreëerd dat georiënteerd is op de Oude Tolbrug én op de Heeswijkstraat.

De Heeswijkstraat is een interessante stedelijke ruimte, waarvan de kaders goed worden gevoeld,  maar er bevindt zich voldoende ruimte tussen het naastgelegen appartementengebouw  en het IKC. Het hoge deel met de gymzaal reflecteert op de Fonteinkerk). Zo ontstaat er een ruimtelijke samenhang (een pleinachtige ruimte) met de woningbouw aan de Heeswijkstraat en Westeinde.

Het schoolplein wordt een groen speelplein dat bovendien, na schooltijd, altijd toegankelijk is voor kinderen uit de wijk. Op die manier hoeft de scheiding tussen het openbaar gebied en het schoolplein niet zo strikt te zijn. Spelen moet mogelijk zijn rondom het gebouw. Dat maakt het op voorhand avontuurlijk, er valt iets te ontdekken. De uitloop vanuit het gebouw naar buiten toe, naar de pleinen, moet eenvoudig zijn. Omgekeerd loopt het (speel)landschap van buiten door in het (leer)landschap binnen.