Spring Levensloopbestendig wonen

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN

MARSAKI

In opdracht van corporatie Zeeuwland en ontwikkelaar Marsaki vervangt Spring architecten op tal van locaties kleine woningen door eengezins- en seniorenwoningen. Het gaat om een passend anwoord op de vergrijzing en krimp van karakteristieke dorpskernen in Zeeland. Vaak binnen kleinschalige buurten en plaatsen, altijd als de eigentijdse interpretatie van een traditionele typologie.

Plaats
Noordgouwe, Ellemeet & Dreischor
Jaar
2008 – 2012
Opdrachtgever
Marsaki
Oppervlakte
2.850 m2

Bouwsom
€ 3.6 miljoen
Ontwerpteam
Hans de Moor
Ed Tromp e.a.

RESULTAAT

CONCEPT

In opdracht van corporatie Zeeuwland en Marsaki heeft Spring onderzoek gedaan naar levensloopbestendige woningen op diverse locatie van Schouwen Duivenland. Het zijn kleine series van tweekappers en rijenwoningen, die dankzij een scala van gebruiksmogelijkheden inspelen op de woningvraag van morgen. In Noordgouwe, Ellemeet en Dreischor zijn enkele prototypes met een forse beukmaat gerealiseerd, die het mogelijk maken om verschillende doelgroepen te bedienen.

In sommige gevallen biedt de nultrede-plattegrond dankzij een forse beukmaat ruimte voor een slaapkamer en badkamer op de begane grond, maar ook is de slaapkamer als uitbouw achter of tussen de woningen toegevoegd. De markante kapvormen dragen bij aan een verschijningsvorm, die aansluit op de historische dorpskern, een kleinschalig profiel of een fijnkorrelige verkaveling. Expressieve erkers en pronte dakkapellen en dragen bij aan een eigentijdse interpretatie van ritme en structuur binnen de dorpse context.