MFA Overtuinen

Gemeente Zaanstad

MFA Overtuinen betreft de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie voor primair onderwijs (OBS Et Buut en CBS Westerkim) , buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal en is onderdeel van Beeldkwaliteitsplan Inverdan Zaanstad. Het gebouw zal herkenbaar moeten zijn als een openbaar gebouw met een ‘Zaanse architectuur’. Korrelgrootte, materiaal, kleur en textuur zullen onlosmakelijk verbonden moeten zijn met Zaandam. Om antwoord te geven op deze beeldkwaliteit is er gekozen voor een ensemble tussen ‘werkgebouwen’, en kleinschalige ‘Zaanse huisjes’.

Plaats
Zaandam
Jaar
2013 – 2022
Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad
Oppervlakte
4.190 m2

Bouwsom

Ontwerpteam
Alfons Hams
Jurjen Vermeer
Dirk Bots
Amira Sehovic

RESULTAAT

CONCEPT

Van plek naar plek
De MFA Overtuinen is geen gang met lokalen, maar een aaneenschakeling van bruikbare ruimten. Het gebouw is compact ontworpen met herkenbare eenheden die aan elkaar geschakeld zijn. Iedere eenheid heeft zijn eigen ruimtelijke eigenheid, waardoor een wandeling door het gebouw als aangenaam ervaren wordt. Gangen zijn zo veel mogelijk vermeden, je gaat van plek naar plek. Vides, daklichten en (werk)plekken buiten de groepsruimten aan de gevel zorgen voor prettig daglicht overal in het gebouw.

De groepsruimtes zijn ontworpen als een lint van ruimtes met daarbinnen het multifunctionele gebruik. Het lint van de groepsruimtes is onderverdeeld in herkenbare en bruikbare eenheden van 4 of 5 lokalen.

OBS Et buut
Voor de OBS Et Buut zijn de groepswerkplekken direct grenzend aan de lokalen ruim opgezet en goed van daglicht voorzien. Op de begane grond van OBS Et Buut is maximale openheid gecreëerd door alle lokalen rondom een centraal middengebied te positioneren.

CBS Westerkim
Bij CBS Westerkim zijn heldere zones van lokalen gemaakt met aan de pleinzijde de aula, die koppelbaar is aan het speellokaal. Om overlast en afleiding van leerlingen te voorkomen, zijn de groepsruimten van de scholen niet aan het plein geplaatst.

De ruimte voor de peuterspeelzaal bevindt wel direct aan de buitenruimte, een buitenruimte die georiënteerd is op de ochtendzon. De gymzaal bevindt zich op de verdieping tussen de beide scholen en is separaat van de scholen te gebruiken buiten schooltijd.

Kleurgebruik / Gevel
Zowel buiten als binnen is het kleurgebruik gebaseerd op de Zaanse kleuren. Voor de gevel is gekozen voor de traditionele Zaanse houtbouw.