Spring Boldingh, Dak, Populier

Boldingh, Populier, DAK

LUCAS ONDERWIJS

Dit multifunctionele gebouw is een vrij unieke combinatie van een basisschool, een kinderopvang, een school voor voortgezet onderwijs, multifunctionele voorzieningen met bso en een gymzaal. Het gebouw is ontworpen als een kleurig palet van ruimten. Een gebouw vol met fijne hoekjes, plekken en pleinen, zowel binnen als buiten het gebouw. Door de grote mate van transparantie is er overal zicht op de activiteiten.

Door een slimme stapeling van de diverse functies is een eenvoudig gebouw van 3 lagen hoog ontstaan dat zich goed voegt in de bestaande stedelijke structuur. De architectuur is geïnspireerd door de directe omgeving. Niet uitgesproken modern en veelvormig, maar juist gericht op integratie in de wijk. De gevels zijn ‘rijk’ en vertonen kenmerken die aan de wijk zijn ontleend.

Deze opdracht is verworven middels een selectie Design&Build  in combinatie met Giesbers Rotterdam.

Plaats
Den Haag
Jaar
2015 – 2018
Opdrachtgever
Lucas onderwijs
Oppervlakte
5.200 m2

Ontwerpteam
Alfons Hams
Jurjen Vermeer
Pouyan Mehdizadeh
Anneke Heins
Kunstenaar
Bob Waardenburg
Fotograaf
Bart van Hoek
Sander Foederer (kunstwerk)

RESULTAAT

CONCEPT

Het voorstel van Giesbers/Spring architecten borduurt voort op het structuurplan van Room4Architecture en maakt gebruik van alle voordelen van dit plan. De ligging van de onderdelen van de MM Boldinghschool, De Populier en Onno Dak blijven op de plek zoals voorzien in het structuurplan. In de spreiding van de toestroom van mensen en het gebruik van de buitenruimte is dat strategisch en logistiek gezien ook goed.

Alleen de gymzaal hebben wij gesitueerd in de kelder. Hierdoor ontstaat een veel kortere looplijn naar deze functie en kan tevens de geluidsoverlast van de gymzaal naar de andere partners in het gebouw gemakkelijker tot een minimum beperkt worden. Ook vormt dit element dan geen beperkend ‘blok’ tussen de andere functies.

De gevels zijn ‘rijk’, gemaakt met duurzame materialen en vertonen kenmerken die aan de wijk zijn ontleend. Daarnaast is het gebouw overal maar 3 lagen hoog waardoor het in hoogte goed aansluit op de bebouwing elders in de wijk. De alledaagse verblijfskwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van dit gebouw zullen het gebouw bijzonder en uniek maken.

VIDEO

De Polulier mavo: Samen doen we het beter!

Dit filmpje is gemaakt door leerlingen, docenten, ouders en oud-leerlingen van De Populier.

Producent: cimon AV Producties