OBC Bemmel

Gemeente Lingewaard

Na een Europese aanbesteding zijn we geselecteerd voor de nieuwbouw van OBC Bemmel, een middelbare school met een sportaccommodatie, grenzend aan park Lingezegen in Bemmel.

Met ons ontwerp, die wij de “De Bemmelse Burcht”  hebben genoemd, zal een landschap ontstaan waarin sport en educatie door een water- en groenstructuur aan elkaar verbonden worden. In het hart van de campus bevindt zich de nieuwe “burcht”, de nieuwbouw die de verbinding maakt met de bestaande school en met de nieuwe sportzalen.

Update 01-02-2024: TO gereed, aannemersselectie in voorbereiding.

Plaats
Bemmel

Jaar
2021-

Opdrachtgever

Gemeente Lingewaard

Oppervlakte

4.700 m2 nieuwbouw /
2.400 m2 sport

Bouwsom

Ontwerpteam
Alfons Hams
Jurjen Vermeer

RESULTAAT

CONCEPT

OBC Bemmel is een school voor voortgezet onderwijs met afdelingen voor tweetalig havo/vwo (tto), vwo, havo en vmbo-tl. De school beschikt momenteel over twee gebouwen: De Heister (incl.sporthal) en De Essenpas (incl. gymzaal). In de huidige situatie zijn leerlingen van vmbo-tl gehuisvest in De Essenpas, de rest van de leerlingen zit in De Heister, een verouderd gebouw van ca. 40 jaar oud. Binnen het plan zal voor De Heister vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd.

Identiteit
Binnen al onze onderwijsgebouwen is de identiteit een kernpunt in de ontwerpvisie, zo ook bij OBC Bemmel. Een school hoort binnen onze visie op onderwijs niet alleen een plek te zijn waar men zich thuis voelt, maar ook een waar men zich veilig voelt. Door de gevel van de school relatief gesloten te laten krijgt het gebouw, in combinatie met haar ronde vormen, een karakter dat veilig aanvoelt en de gebruiker als het ware omarmt. Aan de binnenzijde gebeurt het tegengestelde. Daar heeft het gebouw een relatief open plattegrond met gedeelde ruimtes. Deze ruimtes geven de mogelijkheid voor de scholieren van zowel De Essenpas als De Heister om elkaar op te zoeken en een gezamenlijke identiteit te vormen.

Water- en groenstructuur
Grenzend aan park Lingezegen is het plan verweven in het landschap door de introductie van een water- en groenstructuur. De golvende lijnen van het water vertalen zich in de ronde gevels van de nieuwbouw, deze zoeken hiermee aansluiting met de nabije rivier De Waal. Aangezien de relatie met het water en het groen in Bemmel terug is te vinden in de Bemmelse uiterwaarden, vormt deze relatie voor de school ook onderdeel van haar identiteit.

Gelaagdheid
OBC Bemmel bevindt zich aan de rand van het dorp en plaatst zich hierom in de overgang van het stedelijk landschap naar het cultuurlandschap. Deze gelaagdheid wordt in de eerste plaats zichtbaar gemaakt door het introduceren van een landschappelijke vereilanding, met een eigen eiland voor de school als hart van haar omgeving. Vervolgens is in de opbouw van De Heister een letterlijke gelaagdheid aangebracht waarbij de hogere verdiepingen naar het water toe steeds verder terug liggen. Hiermee kan de nieuwbouw zich rustig aarden in het landschap.

Verbinding
In De Essenpas is momenteel sprake is van een ruimteoverschot en om die reden zal een deel van de ruimtebehoefte ingepast worden in de bestaande huisvesting van dit gebouw. Door met de vervangende nieuwbouw van De Heister de gebouwen in elkaars nabijheid te plaatsen, werkt de school aan een toekomstbestendige huisvesting waarin de huidige opdeling plaats maakt voor gezamenlijkheid. Vervolgens ontstaat er door de positionering van de gebouwdelen een centraal plein dat zal fungeren als hart van de campus waar samenkomst centraal staat.

Ambitie Duurzaamheid
Voor de nieuwbouw wordt ingezet op volledig energieneutraal (ENG) en daarbij zal worden voldaan aan gemiddeld Frisse Scholen Klasse B.

Met het ontwerp van de school en het omliggende landschap zal een plan worden gerealiseerd waarin de gebouwen door haar situering als één geheel optreden. De leerlingen zullen hierin gezamenlijk en vrij door de gebouwen kunnen bewegen.