Renovatie Olympia College

Stichting BOOR

De combinatie SPRING & WDJArchitecten heeft van Stichting BOOR de opdracht gekregen om het ontwerp te maken voor de renovatie van het Olympia College aan de Olympiaweg in Rotterdam. Het Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs, vmbo-lwoo, entreeopleiding en ISK en wordt gerenoveerd tot een frisse, eigentijdse, school.

De voormalige Nicolaas Witsenschool is een gemeentelijk monument met een bijzonder gevel- en bouwsysteem dat afkomstig is uit de scheepvaart. Dit gemeentelijk monument vraagt om een zorgvuldige aanpak en daarom zijn wij de samenwerking aangegaan met WDJArchitecten, een autoriteit op het gebied van renovatie en herbestemming van jonge monumenten. Met onze specialistische kennis en ervaring op het gebied van scholenbouw vormen we samen dan ook een TOP-team om voor deze complexe opgave een passende oplossing te ontwikkelen, die binnen de gestelde financiële kaders en planning past.

Uitgangspunt is dat de historische gevel behouden blijft. Op een aantal plekken worden eigentijdse ingrepen gedaan, waarmee de school weer een toekomstgerichte uitstraling krijgt. Wij willen de school een uitgesproken identiteit geven, die voor de buitenwereld duidelijk herkenbaar is en waar leerlingen en docenten trots op kunnen zijn!

Start bouw: september 2022
Oplevering 1e fase: oktober 2023
Oplevering laatste fase: juni 2024

Plaats
Rotterdam
Jaar
2020-2023
Opdrachtgever
Stichting BOOR
Oppervlakte
7.170 m2
Opdracht
Schetsontwerp t/m oplevering en nazorg

Bouwsom

Ontwerpteam
Tjerk van de wetering
Jurjen Vermeer
Arno de Vries (WDJArchitecten)

Adviseurs
Merosch BV (bouwfysica)
Klictet (installaties)
KWK (bouwmanagement)

Foto’s interieur: Loes van Duijvendijk

RESULTAAT

CONCEPT

Afstemming gebouw en interieur op de onderwijsaanpak
Het Olympia College biedt een breed scala aan faciliteiten en opleidingen. Dit vraag wat van de organisatie en en rond het gebouw. Het monumentale gebouw uit de jaren ’60 van de vorige eeuw wordt getransformeerd tot een gebouw dat zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde uitdaagt om te leren. “Leren is doen!” is het motto van het Olympia College.
De lange gangen in de huidige structuur worden brede straten, waaraan pleinen worden gekoppeld. Ieder plein krijgt een eigen karakter en uitstraling. Verkeersruimtes krijgen een verblijfskwaliteit en maken onderdeel uit van een fijnmazige wandelroute door het gebouw. Een duidelijke structuur en ordening van de functies is hierin vanzelfsprekend. De positie van de nieuwe praktijklokalen en instructieruimtes respecteren de monumentale structuur van het gebouw.

Iedere vakgroep krijgt een eigen buitenterrein, direct gekoppeld aan de praktijklokalen. Een fijnmazige wandelroute over het terrein koppelt de verschillende buitenactiviteiten aan elkaar. Net als binnen in het gebouw, kom je op deze manier op een vanzelfsprekende manier in contact met andere studierichtingen, wat de kans op cross overs versterkt. Nieuwsgierigheid wordt hierdoor gewekt.

Tweede gevel
Voor het monument is het behouden van de historische gevel belangrijk. Dit betekent dat de noodzakelijke verbetering van de gebouwschil los van de bestaande gevel gezocht moet worden, om te kunnen voldoen aan de hedendaagse energieprestatie normen. Wij voegen een tweede gevel toe aan de binnenzijde van de bestaande gevel, op een dusdanige afstand dat er ruimte ontstaat om de koudebruggen effectief aan te pakken, alsmede ruimte voor het inpassen van installaties.

Dit principe, ook wel klimaatgevel genoemd, is een beproefde methode om zowel aan de huidige comforteisen te kunnen voldoen en daarmee de identiteit en uitstraling van de oorspronkelijke gevel te behouden.

Integratie bestaande elementen
De pilaren, kolommen en lichthappers zijn markant en fraai gedetailleerd. Ze blijven zichtbaar en opvallend.

De bestaande patio’s worden zorgvuldig ingepast in het nieuwe ontwerp en sluiten aan op de verschillende clusters die zijn gevraagd. In de clusters is ruimte om aan elkaar te laten zien waarmee je bezig bent. Een etalage voor je vakgroep. Door een verscheidenheid aan ruimtes te creëren is er voor elke leerling een plek in de school te vinden om even geconcentreerd te werken, zonder een overdaad aan prikkels.