Spring Parkwijk

Parkwijk, Hillegom

HOZO

De nieuwbouw van Parkwijk bestaat uit een H-vormig bouwvolume van 2 verdiepingen, dat autonoom in de lommerrijke villawijk is gepositioneerd in tegenstelling tot het voormalige verzorgingstehuis. Het project is een interessante herstructureringsopgave, waarbij de kelder van het oude gebouw en de fundering van de vroegere eetzaal zijn hergebruikt. Dankzij voorgeprogrammeerde doorbraken en verticale leidingschachten is het mogelijk om het gebouw in de toekomst aan te passen aan voortschrijdende inzichten.

Plaats
Hillegom
Jaar
2011 – 2015
Opdrachtgever
HOZO
Oppervlakte
4.600 – 6.200 m2

Bouwsom
€ 5,9 – 7,3 miljoen
Ontwerpteam

Hans de Moor
Jorg Boerma
Wim van der Wulp
Fotograaf
Bart van Hoek

RESULTAAT

CONCEPT

Voor HOZO zijn via een stedebouwkundige verkenning de kaders geformuleerd om een zorgcomplex  te ontwerpen, dat toekomstbestendig is en cliënten in de laatste fase van hun leven een echt thuisgevoel geeft. Deze ambitie stelt eisen aan een concept met een menselijke maat, een overzichtelijke opzet, die relatief eenvoudig aan wijzigende regelgeving en inzichten kan worden aangepast. Ieder appartement vormt een beschut huis op zichzelf. Het is een overzichtelijke plek, die optimaal inspeelt op de sfeer van de buurt.

De layout van het nieuwe gebouw heeft een H-vormige structuur met vier vleugels gekregen, die twee hoven gedeeltelijk omsluiten. Door een autonome situering in de lommerrijke omgeving wordt ingespeeld op de schaal en maat van de wijk. De gekozen vorm waarborgt een relatief bescheiden bouwmassa en korte looplijnen.  In de stedebouwkundige opzet waren de vleugels  aanvankelijk 3 verdiepingen hoog en het tussendeel 2 bouwlagen gepland.  Tijdens het ontwerp is het zorgstelsel veranderd. Veel ouderen  blijven thuis wonen, hetgeen grote consequenties voor de bezetting van een woonzorgcomplex heeft. Daarom heeft HOZO besloten om het project in twee bouwlagen te realiseren. Dankzij een intensief communicatietraject is het gebouw al tijdens de ontwerpfase door de buurt met applaus ontvangen en waren er nauwelijks zienswijzen te beantwoorden.

Interessant aan deze herstructureringsopgave is de flexibiliteit, die vanuit het ontwerp geprogrammeerd is. Het is mogelijk om over enkele jaren alsnog een extra verdieping aan het gebouw toe te voegen, maar ook om zorgappartementen van 50 m2 te splitsen in PG-plaatsen (25 m2) of om luxe appartementen (75 m2) te realiseren. De leidingschachten zijn geschikt voor deze aanpassingen. Wij zijn uitgegaan van een flexibel casco met kalkzandsteenwanden en voorgeprogrammeerde doorbraken. Met behulp van deze duurzame opzet en een energiezuinig installatieconcept met bodemopslag en het comfort van vloerkoeling is een GPR-label van minimaal 8,5 bereikt.

De tweekamerappartementen kregen een entreehal met keuken, een individuele badkamer en een terrasje of een frans balkon. Op de verdieping werd er centraal in een tweetal gemeenschappelijke huiskamers van circa 60 m2 voorzien. De PG-afdelingen hebben ook vertrekken met eigen sanitair, maar bieden tegelijkertijd dagbesteding in twee woonkamers  met een grote gecombineerde woonkeuken. Alle woningen kijken uit op de tuin of een van de twee binnenhoven.

De verschijningsvorm van binnen- en buitenzijde van het bouwvolume is wezenlijk verschillend om in te spelen op het karakter van de (semi)openbare ruimte. De gevels aan de buitenkant werden opgetrokken in warme baksteentinten in verschillende metselverbanden; de binnenzijde kreeg een gelaagde en transparante textuur van een variatie aan glas, gevelbekleding en betonbanden. De voorzieningen voor recreatie en activiteiten zijn in het middendeel op de begane grond met uitzicht op het grote terras geclusterd. Het terras ligt prachtig en is gemaakt op de fundering van de oorspronkelijke eetzaal. Ondersteunende infrastructuur is veelal in de oksels ondergebracht. De installatieruimten zijn voor een groot gedeelte in de bestaande kelder onder het nieuwe gebouw ingepast. Samen met de hergebruikte fundering van de oude eetzaal zijn het duurzame herinneringen aan wat er vroeger was…

PROCES

FEESTELIJKE VIERING EERSTE PAAL ‘ZORGCENTRUM PARKWIJK HILLEGOM’
03-05-2016

Hillegom

Parkwijk zal media 2017 klaar zal zijn.

Op 3 mei jl. vond in Hillegom de feestelijke viering plaats van de bouw van Zorgcentrum Parkwijk door het slaan van de eerste paal door Wethouder Jeroen Verheijen. ‘Nieuw Parkwijk’ (ca. 4.500 m2 bvo) bestaat uit een H-vormig bouwvolume van 2 verdiepingen, dat ruimte biedt aan 37 stuks zorgappartementen en 11 PG-plaatsen. Het autonome gebouw wordt gekenmerkt door een bijzonder flexibele opzet.

Bijzonder duurzaam is de keuze om de bestaande kelder te integreren in het plan en de fundering van de oude recreatiezaal te gebruiken voor het nieuwe terras. Het herstructureringsplan speelt in op de mooie groene omgeving doordat veel bestaande bomen gehandhaafd blijven en er een wandelroute rondom het gebouw komt. Een slimme tijdelijke splitsing van de appartementen in de eerste fase biedt de huidige bewoners de mogelijkheid om in het verzorgingstehuis te blijven wonen.