Spring Revius Lyceum

Revius Lyceum

CVO GROEP

Onderwijslandgoed
De lokale context en de belanghebbenden staan in onze ontwerpen centraal. Samen met de schoolleiding, docenten en leerlingen van het Revius Lyceum hebben we een gemeenschappelijk verhaal gecreëerd. Hierdoor krijgen plekken betekenis krijgen voor iedereen. Voor iedereen is er een prettige ruimte te vinden in het gebouw.

Plaats
Doorn
Jaar
2014 – 2017
Opdrachtgever
CVO groep
Oppervlakte
8590 m2 bvo

Bouwsom
€10.2 miljoen
Ontwerpteam
Alfons Hams
Jurjen Vermeer
Anneke Heins
In combinatie met
MoederscheimMoonen Architects
Erik Moederscheim
Projectmanagement
HEVO

RESULTAAT

CONCEPT

Deze totaalopdracht van landschap en gebouwen is ontworpen door Spring architecten in samenwerking met MoederscheimMoonen Architects nadat deze combinatie eind 2014 de opdracht won na een Europese aanbestedingsprocedure. Een team van drie architecten heeft gedurende deze periode intensief samengewerkt aan deze veelomvattende opgave wat uiteindelijk heeft geleid tot een heus ‘onderwijslandgoed’.

De ontwerpvisie heeft geresulteerd in een compact drielaags onderwijsgebouw waarin de verschillende leerpleinen en lokalen zijn geclusterd rondom het dynamische hart van de school. Op die manier is er een palet aan onderwijsactiviteiten gecreëerd. De bijzondere inval van direct daglicht en het contact met de groene buitenruimte benadrukken het concept van het gevarieerde onderwijslandschap. Architect Alfons Hams:”Door onze ontwerpstrategie zijn we erin geslaagd om minder gebouwoppervlak dan berekend te realiseren, met juist meer vierkante meters leerplein. Daar zijn wij trots op!”

Een onderwijslandgoed met uitdagingen
Het Revius Lyceum is gelegen in een prachtige bosrijke omgeving. De ambitie van de school was om deze uitzonderlijke kwaliteiten voelbaar te maken in het gebouw. Veel daglicht en zicht naar buiten was een vereiste. Ook was er de wens om alle leerpleinen aan de gevel te situeren. Om dit binnen het gestelde budget mogelijk te maken, moest efficiënt worden omgegaan met de gevel-vloerverhouding en een heldere bouwstructuur ontworpen worden. Tegelijkertijd ligt het gebouw in een gevoelige bosrijke omgeving die om een subtiele aanpak vraagt en waarbij er zodanig ontworpen en gebouwd diende te worden dat de bestaande school kon blijven functioneren tijdens de bouw.

Een inspirerende leeromgeving
Het onderwijs dat gegeven wordt in deze school is ontwikkelgericht. Er is tijdens het ontwerpproces grote inzet gepleegd om een inspirerende leeromgeving neer te zetten. Het is een gebouw geworden waarbij elke vierkante centimeter kan worden ingezet voor het onderwijs. De leerling gaat van plek naar plek door het gebouw. waarbij op elke plek een andere indruk wordt opgedaan.

Daarnaast biedt het gebouw tal van mogelijkheden om op een praktische manier onderwijsactiviteiten te ontplooien. De diversiteit aan ontspan-, werk- en instructieruimten is heel groot.

Huis Revius
Qua architectuur en inpassing zoekt het gebouw op een moderne en karaktervolle manier aansluiting met de kenmerkende landgoedarchitectuur van de Utrechtse Heuvelrug. Dit komt tot stand door een simpele toevoeging van een tweede gevel die uitdrukking geeft aan het ‘Huis Revius’. Door deze toevoeging hebben de architecten met één gebaar een krachtig statement neergezet en het ontwerp ‘passend’ gemaakt binnen het bestemmingsplan.

Volgens het bestemmingsplan diende de goothoogte namelijk op maximaal 8 meter te liggen en gold er een maximale bouwhoogte van 15 meter. Om aan deze eisen te voldoen vormde de ‘tweede gevel’ de ware expressie en contouren die bepalend zouden zijn voor de totale verschijningsvorm. Deze verschijningsvorm versterkt de centrale nieuwe plek van het schoolgebouw op de locatie als een echt landmark; als het ‘Huis Revius’!

PROCES

BOUW REVIUS LYCEUM VAN START!
16-02-2016

Proces foto - Revius lyceum Doorn

De officiële start van Revius lyceum.

Op 19 januari vond in Doorn de officiële start plaats van de bouw van het nieuwe Revius. Spring architecten maakte in samenwerking met MoederscheimMoonen Architects het ontwerp voor het ‘onderwijslandgoed’ dat onderdak zal bieden aan circa 1200 leerlingen in het voortgezet onderwijs. De ontwerpfase, kenmerkend door gedeelde passie, gedrevenheid en een indrukwekkende toewijding, heeft geresulteerd in een uniek ontwerp waar wij trots op zijn.

Een delegatie van de gemeente Doorn en de schooldirectie was aanwezig bij de ceremonie en onthulde het bouwbord waarmee de bouwfase ingeleid werd.

De oplevering van het onderwijslandgoed in Doorn staat gepland voor medio 2017.