SPRING sloterplas Amsterdam

SLOTERPLAS

GEMEENTE AMSTERDAM

De Osdorperbrug is de nieuwe verbinding over het Osdorper kanaal aan de rand van de Sloterplas in Amsterdam-West. De brug is de nieuwe start- en finish plek van het hardlooprondje Sloterplas. Het ranke licht gekromde brugdek landt op een ontspannen manier in de langgerekte groene taluds. De ingetogen lichte kleuren en het transparante karakter van de brug zorgen ervoor dat de brug als het ware opgaat in zijn omgeving.

Plaats
Amsterdam
Jaar
2018
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Bouwsom
€ 300.000
Ontwerpteam
Tjerk van de Wetering
Martijn Meenink
Freddie Slot

RESULTAAT

CONCEPT

Vormgeving
Het ranke, licht gekromde, brugdek is eenvoudig gedetailleerd en sluit daarmee aan op de stedelijke context.
Door de ingetogen lichte kleuren en het transparante karakter lijkt de constructie op te gaan in de omgeving.

Rondje Sloterplas 
De nieuwe voetgangersbrug maakt onderdeel uit van het Rondje Sloterplas. De route wordt iets ingekort, waardoor de drukke oversteek aan de Meer en Vaart kan worden vermeden. De brug vormt een markant punt op de route.
Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe brug dé start en finishplek wordt voor dé ronde om de Sloterplas. De start-finishlijn kan op een subtiele manier worden aangebracht op het brugdek.

Constructie
De brug wordt gekenmerkt door het superslanke zijaanzicht wat mogelijk is gemaakt door de bijzondere ligger-constructie. De centrale gesloten stalen koker met een hoogte van slecht 40 cm maakt de oversteek van 45 meter in één keer.
Op de stalen ligger is een stalen brugdek gemonteerd wat circa 60 cm uitkraagt, waarmee het slanke aanzicht van slechts 4 cm wordt gerealiseerd.