Spring Visveld Stadshof

VISVELD STADSHOF

GEMEENTE NIJMEGEN, PROPER STOK GROEP

In de uitbreidingswijk Waalsprong in Nijmegen heeft Spring architecten het centrumgebied Stadshof ontworpen voor het deelplan Visveld.

Dit centrumgebied bestaat uit een bouwblok woningen rondom een groen plein (De Square) en een aanliggend service- en voorzieningencentrum (Voorzieningenhart De Ster).

Voorzieningenhart De Ster biedt diverse wijk- en onderwijsvoorzieningen. Het interieur van het pand heeft een foyerachtig karakter rondom grote vides. De wat meer besloten functies zoals kinderopvangclusters en schoolclusters liggen in een gebied waar in rust en beslotenheid gewerkt kan worden.

De 95 woningen en 40 appartementen zijn gesitueerd in een gesloten bouwblok met een intiem binnenhof. Samen met het groene plein vormt dit een bijzonder element in de wijk.

Plaats
Nijmegen
Jaar
2001 – 2007
Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen, Proper Stok Groep
Oppervlakte
20.600 m2 / 8.005 m2

Bouwsom
€ 15.5 miljoen / € 8.8 miljoen
Ontwerpteam
Yvonne van der Pluim
Rinus Roovers

RESULTAAT

CONCEPT

Stadshof: Woningen en plein

In stedenbouwkundig opzicht vormen de grondgebonden woningen samen met het Voorzieningenhart het bouwblok de Stadshof. Woningen en voorzieningen zijn in vormgeving op elkaar afgestemd. De buitenrand van het blok is een samenhangend en continu geheel; de bouwhoogte is steeds drie lagen, de daken zijn plat en de hoeken van het blok zijn gesloten. Het hoofdmateriaal in de gevels is een oranjerood genuanceerde baksteen, de plint ligt terug en bestaat uit een doorgaande houten pui. Aan de binnenzijde van het blok, de hof, ligt het accent op verblijven. Dit geldt zowel voor de bewoners als voor de gebruikers van de voorzieningen. Het uitgangspunt wordt in de gevels onderstreept door een meer individuele uitdrukking van de afzonderlijke woning, gecombineerd met een pergola als overgang van woning naar de hof.

De Square is een groot groen gebied ten dienste van de buurt. Het appartementenblok ‘Palazzo’ mag zich daarop als een autonoom blok manifesteren. Een heldere vorm en een onderscheidend materiaalgebruik in de gevels brengen deze zelfstandigheid tot uitdrukking.

Stadshof: Voorzieningenhart De Ster

Programma
Het programma van het voorzieningenhart bestaat uit 24 klassen basisschool, kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en naschoolse opvang), wijkvoorzieningen, culturele voorzieningen en sportaccommodatie. Daarnaast is een toekomstige uitbreiding voorzien die nog veertien klassen basisonderwijs en drie groepen kinderopvang omvat.

De opdracht betrof het ontwerpen van het centrumgebied van de wijk Visveld, onderdeel uitmakend van het gebied de Waalsprong. Het voorzieningenhart is ruimtelijk en architectonisch onderdeel van het centrumgebied van de wijk Visveld, genaamd Stadshof, waarin ook een medisch centrum en woningen liggen. In samenspraak met de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) Waalsprong en de betrokken stedenbouwkundige, heeft Spring een beeldkwaliteitplan voor het gebied gemaakt.

Architectuur
Het Voorzieningenhart toont zich als bijzonder onderdeel van het Stadshof. De gevelopbouw, met een doorgaande glazen plint en daarboven twee lagen metselwerk, zet zich rond de hele Stadshof door. Ter plaatse van het Voorzieningenhart veranderen schaal en maat van de openingen. De clustering van schoollokalen wordt daardoor leesbaar in de gevel.

Het Voorzieningenhart bestaat uit diverse meer en minder openbare functies voor de wijk. Centraal in de openbare hal liggen de functies die voor iedereen van ‘s morgens zeven tot ‘s avonds tien uur te gebruiken zijn, zoals het wijkcentrum, sportfaciliteiten, ruimten voor creatieve en muzikale vakken, een grote zaal en een café. Deze functies worden ruimtelijk verbonden door een groot dak op negen meter hoogte. Het verkeersgebied heeft hier een foyerachtig karakter rondom grote vides.

Onderwijsconcept
Voor de rust van de leerlingen en een menselijke schaalgrootte is het schoolgedeelte in de beschutting van de aula geplaatst. De school werkt met een bijzondere onderwijsfilosofie waarbij kinderen les hebben in units ter grootte van vier leslokalen. Deze onderwijsfilosofie is vertaald in zes onderwijsunits die zo gesitueerd zijn dat iedere unit een directe verbinding heeft met het centrale deel van de school en bereikbaar is zonder door een andere unit te gaan. De kinderen kunnen zo ongestoord werken in hun eigen wereld, maar ook makkelijk contact hebben met de openbare ruimte. Deze gelaagdheid van openheid en geslotenheid is een centraal thema in het ontwerp. We willen bereiken dat de schaal steeds aansluit bij de gebruiker en dat ruimten in hun gebruiksmogelijkheden multifunctioneel en duurzaam zijn.