Vijverberg Zuid, Bergen op Zoom

Stadlander

Vijverberg Zuid is de laatste fase in de revitalisering van de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom. Een opgave waarin, binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur, in totaal bijna 600 nieuwe woningen en appartementen worden gebouwd.

In de eerste deelplannen is er op grote schaal gesloopt, maar in deze laatste fase worden minder woningen gesloopt. Binnen de stedenbouwkundige opzet van de wederopbouw wijk, worden kleine gedeeltes van de stempelstructuur gesloopt en ingevuld met nieuwe woningen. De gevelrooilijnen worden zoveel mogelijk gerespecteerd, maar hedendaagse regelgeving en woonwensen zorgen ervoor dat de afmetingen van de woningen groter zijn.

De architectonische verschijningsvorm van de woningen en appartementen wijkt op een aantal onderdelen af van die van de eerdere fases. In de eerdere plannen is duidelijk gekozen voor een architectuur die nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de vormgeving van de jaren ’50. In Vijverberg Zuid, een wijk die aan het begin van de jaren ’60 is gebouwd, is duidelijk zichtbaar dat er in die tijd een verdere industrialisering heeft plaats gevonden in de bouw. Minder ruimte voor details en meer efficiëntie hebben hun intrede gedaan in de woning bouw, met een strakkere vormgeving als gevolg.
Deze vereenvoudiging in de architectuur heeft de basis gevormd voor de uitstraling van het plan.

Plaats
Bergen op Zoom

Jaar
2020

Programma:
Schetsontwerp t/m Uitvoeringstekeningen

Opdrachtgever
Lithos Bouw& Ontwikkeling

Fase: verkoop gestart

Ontwerpteam
Tjerk van de Wetering
Anneke Heins
Amira Sehovic / Laura Gabriels

RESULTAAT

CONCEPT

Appartementen en grondgebonden woningen
Tussen de blokken met grondgebonden woningen worden nieuwe appartementenblokken gerealiseerd. Door de solitaire ligging van de appartementenblokken in het groen wijken ze af van de omliggende grondgebonden woningen.

De gevels van de appartementengebouwen worden gekenmerkt door een reliëf in het metselwerk wat een subtiele schaduwwerking geeft. Doordat de terugliggende metselwerk vlakken lichter zijn van kleur, wordt dit effect versterkt. De kaders die daardoor ontstaan vormen een subtiele verwijzing naar de meer rationele architectuur van de omliggende woningen. De inkadering van de kozijnen zorgt voor een fraai grafisch spel van horizontale en verticale lijnen.

De grondgebonden woningen worden ingepast in de bestaande stempelstructuur. Het materiaal- en kleurgebruik sluit aan op de bestaande woningen en op de appartementenblokken. Het reliëf in het metselwerk is een verwijzing naar de gevels van de appartementenblokken, maar dan met een eigen uitstraling. Genuanceerd metselwerk en keramische dakpannen vormen de basis. WAARVAN?? De kleuren van de daken en gevels zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en bevinden zich in het zelfde kleurpalet.

Onderhoud
Het plan wordt gekenmerkt door onderhoudsvriendelijke, traditionele, materialen die mooi verouderen. In de bouwkundige detaillering is rekening gehouden met voldoende overstekken wat vervuiling van de gevels tegengaat.

De keramische materialen sluiten goed aan op de patina metselwerkgevels van de omliggende woningen. De kozijnen worden uitgevoerd in hout, waarbij zoveel mogelijk lichte kleuren worden toegepast wat de onderhoudscyclus ten goede kom

De waterslagen, goten en luifels zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium, voorzien van een duurzame coating. Het aluminium is onderhoudsvrij en kan eenvoudig gereinigd worden zonder toevoeging van agressieve schoonmaakmiddelen.

Alle kozijnen zijn eenvoudig van binnenuit te reinigen. De glazen gevel ter plaatse van de trappenhuizen in de appartementenblokken zijn niet van binnenuit bereikbaar en worden om die reden uitgevoerd in aluminium.