WOM, Den Haag

DE VRIES EN VERBURG

Een vernieuwend concept voor sociale woningbouw van Spring architecten heeft WijkOntwikkelingsMaatschappij Den Haag Zuidwest overtuigd van onze uitgesproken visie op eigentijds wonen. Na een spannende selectie heeft Spring architecten samen met ontwikkelend aannemer De Vries en Verburg een uitdagende tender voor 141 appartementen in Den Haag gewonnen en uitgewerkt. Omdat wij ons door middel van dialoogrondes goed hebben kunnen verdiepen in de vraag achter de vraag is ons model voor een zogenaamd “geschakelde vierspanner” enthousiast omarmd door alle stakeholders.

Plaats
Den Haag
Jaar
2017-2019
woningen opgeleverd: augustus 2021
Opdrachtgever
Bouwbedrijf De Vries en Verburg
Oppervlakte
14.250 m2

Programma
141 appartementen
Ontwerpteam
Hans de Moor
Dennis van Klij
Anneke Heins

Fotograaf: Loes van Duijvendijk

RESULTAAT

CONCEPT

De herstructureringslocatie langs de Dedemsvaartweg tegenover het bekende Woningbouwfestival uit 1994 heeft een stedelijk, maar tegelijkertijd ook groen karakter. Er is daarom gekozen voor een open stempelstructuur van relatief compacte bouwblokken, een lay-out die de gewenste wandwerking combineert met een ontspannen plaatsing in de groene omgeving. De drie bouwblokken verspringen ten opzichte van elkaar en sluiten dankzij een getrapte bebouwingshoogte aan op de achterliggende wijk.  Grote doorkijken en uitzicht naar alle kanten versterken de sociale controle en bieden een uitgekiende bezonning. Door middel van een halfverdiepte laag met bergingen is op het maaiveld een plint gecreëerd met een hoge entreehal aan voor- en achterzijde. Het parkeren is op eigen terrein binnen een groenstructuur van bomen, hagen en halfverharding ondergebracht.

Het concept van de vierspanner bestaat uit een verkaveling waarbij telkens vier appartementen als het ware rondom een lift met een dubbel trappenhuis worden gevouwen.

Twee van deze blokken zijn haaks ten opzichte van elkaar geplaatst en vormen een verdieping met dubbele portiekontsluitingen. Dit principe levert een scala van woningtypes op die rondom uitzicht bieden. De slimme indeling maakt het mogelijk dat de kopappartementen de tussengelegen woningen als het ware omarmen, waardoor het gebouw geen uitgesproken voor of achterkant heeft. Wel zijn de halfverdiepte balkons optimaal op de zon georiënteerd. Het contact tussen bewoners wordt gestimuleerd doordat er maar vier woningentrees per verdieping zijn. Gure en anonieme galerijontsluitingen worden vermeden, terwijl de twee portieken op de begane grond toch met elkaar verbonden zijn door een prachtige hoge hal met entrees aan de Dedemsvaartweg en aan de parkeerzijde.

De gebouwen kennen een rationele opzet voor de bouwblokken om dit ambitieuze idee van drie urban villa’s in het groen haalbaar te maken. Het voorziet in twee appartementenblokken van 90 sociale huurwoningen met driekamerappartementen en een blok van 51 grotere koopwoningen waarvoor een gedifferentieerd aanbod van drie- en vierkamerappartementen ontwikkeld is.

Dankzij een hoofddraagstructuur die evenwijdig aan de gevel loopt, ontstaan relatief flexibele plattegronden rondom de centraal gepositioneerde kernen. Een aantal balkons van de tussenwoningen worden afsluitbaar uitgevoerd vanwege de geluidsbelasting van de drukke Dedemsvaartweg.

De doorontwikkeling van dit prototypes voor sociale woningbouw draagt zo bij aan de herstructurering van achterstandswijken in de stad. De samenwerking met innovatieve corporaties en aannemers die in een design&build-contractvorm kiezen voor een optimale combinatie van prijs en kwaliteit draagt bij aan de noodzakelijke vernieuwing van het woningaanbod voor een breed scala aan doelgroepen. Onze participatiesamenleving krijgt zo een positieve impuls dankzij een levensloopbestendige plattegrond en een toegenomen leefbaarheid van de openbare ruimte.

PROCES

DRIE WOONGEBOUWEN LANGS DE DEDEMSVAARTWEG IN DEN HAAG

16-04-2018

Voorstel Dedemsvaartweg.

Na een spannende selectie in twee fases heeft Spring architecten samen met ontwikkelend aannemer De Vries en Verburg een uitdagende tender voor 141 appartementen in Den Haag gewonnen. Op basis van een beproefd concept voor sociale woningbouw werd ook de WijkOntwikkelingsMaatschappij Den Haag Zuidwest overtuigd van onze uitgesproken visie op eigentijds wonen. Het betreft drie compacte appartementenblokken van 7 verdiepingen langs de Dedemsvaartweg, waarvan twee met sociale huurappartementen en één met grotere koopwoningen.

Omdat we ons dankzij de dialoogrondes goed konden verdiepen in de vraag achter de vraag is ons model voor de geschakeld vierspanner door de stakeholders enthousiast omarmd. Het plan voegt zich met uitgekiende en ruimtelijke plattegronden comfortabel in de omvangrijke herstructureringsoperatie van de wijk Escamp. Start bouw medio 2019!