Spring Bloemschevaert

Bloemschevaert

ALLEEWONEN

Deze herstructureringsopgave formuleerde de uitdaging om een kleinschalig en herkenbaar woonmilieu te verdichten met een gevarieerde reeks grotere zorgappartementen in de huur- en koopsector. Het stedebouwkundig plan voorziet in een parkachtige structuur met geclusterd wonen voor zelfstandige senioren naast intramurale woonvormen. Het kwaliteitsniveau anticipeert op een met de leeftijd oplopende zorgbehoefte, maar is ook zo flexibel dat er geen ouderen- of zorgetiket aan kleeft.

Plaats
Roosendaal
Jaar
2004 – 2015
Opdrachtgever
AlleeWonen
Oppervlakte
35.000 m2

Bouwsom
€ 42 miljoen
Ontwerpteam
Hans de Moor
Ed Tromp
Wim van der Wulp
Niels Oosterlaar
Inez Hegeman

RESULTAAT

CONCEPT

Planopzet
De uitwerking van het stedenbouwkundig concept voorziet in een samenhangend ensemble bestaande uit een hoofdgebouw, een drietal woonclusters en 4 urban villa’s. Eén wooncluster en het hoofdgebouw hebben een bouwlaag met kleinschalig groepswonen, die grenst aan een binnenhof c.q. een overdekt atrium. Op de begane grond van het hoofdgebouw is circa 1000 m2 ten behoeve van een dienstencentrum voor zowel bewoners als omwonenden gerealiseerd. De woonblokken hebben een getrapte opbouw van 2 tot 4 bouwlagen.

Woonkwaliteit
De appartementen in de gehele woonzorgzone hebben ruim opgezette plattegronden gekregen, waarbij rekening is gehouden met de toenemende zorgvraag. De appartementen hebben naast een grote badkamer en berging altijd minimaal een grote woonkamer en twee ruime slaapkamers. Het kleinschalige groepswonen omvat in totaal 57 woningen. Groepen van 6 tot 8 zorgappartementen met een eigen woon- en slaapkamer beschikken over een gemeenschappelijke woonkamer en woonkeuken.

Bijzonder is de relatie van deze gemeenschappelijke ruimtes met zowel de openbare ruimte buiten het bouwblok als de besloten tuin er binnen. Vanuit de gemeenschappelijke woonruimte in de oksels van de clusters kunnen psychogeriatrische cliënten direct gebruik maken van de besloten binnenhoven.

Verschijningsvorm – openbaar versus besloten
De verschijningsvorm van de gestapelde bebouwing wordt gekenmerkt door een stevig, ritmisch en plastisch idioom van metselwerk aan de buitenzijde van de woonclusters en een fijnmazige structuur van galerijen en balkons in de binnenhoven. Door deze infrastructuur als verblijfsgebied vorm te geven ontstaan een soort veranda’s die onderlinge contacten in de binnenhoven bevorderen. De hoofdentrees liggen aan het centrale gebied en worden herkenbaar vormgegeven in prefab beton en glas. De entreepartij is gepersonaliseerd met een gezeefdrukte afbeelding over de volle hoogte, die de gebouwen met het verleden van Roosendaal verbindt. Ieder appartement kent een individuele buitenruimte in de vorm van een gedeeltelijk inpandig balkon.

Door het onderscheid tussen het openbare gebied en de semi-openbare binnenhoven wordt de sociale cohesie gestimuleerd. De wisselwerking met de (semi) openbare ruimte prevaleert boven spectaculaire vormgeving. De precaire balans tussen de parkachtige structuur en de groene binnenhoven is cruciaal om het programma van 270 woningen zodanig in te bedden, dat er geen verstedelijkt woonmilieu is ontstaan. De uitwerking van de gevels met een ingetogen materiaalkeuze en detaillering is dienend aan dit concept. Om het verschil tussen de buitenzijde en de binnenhoven te optimaliseren is een genuanceerde baksteenkeuze in één tint gebruikt. Een warme materiaalcompositie voor de gevels van de binnenhoven en de veranda’s kadert een plezierig verblijfsmilieu voor de doelgroep in. Een beschutte wijk midden in de maatschappij, die ouderen herkennen als een plek waar ze graag op een actieve en betrokken manier wonen.