Spring Woonzorg Puttershoek

WOONZORG PUTTERSHOEK

HW WONEN

Voor corporatie HW Wonen heeft Spring Architecten een kleinschalig woningbouwplan ontworpen, dat met een scala van woonvormen plaats biedt aan verschillende doelgroepen. Juist de mix van eengezins- en starterswoningen, patiobungalows, seniorenappartementen en een gestapeld ensemble  voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten vormt een subtiele toevoeging aan het woonareaal rondom het centrum van het dorp.

Plaats
Puttershoek
Jaar
2008 – 2015
Opdrachtgever
HW Wonen i.s.m. Gemiva SVG
Oppervlakte
4.200 m2

Bouwsom
€ 4 miljoen
Programma

30 appartementen met ondersteunende infrastructuur
Ontwerpteam
Hans de Moor
Wim van der Wulp

RESULTAAT

CONCEPT

Tegen het centrum van Puttershoek aan is een bijzonder woongebouw voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten gerealiseerd in opdracht van corporatie HW Wonen. Het betreft mensen, die in het kader van de Wet langdurige zorg beschut wonen. Zij krijgen zorg en begeleiding van de Gemiva-SVG Groep vanwege een verstandelijke of lichamelijke handicap, maar wonen wel in hun eigen appartement.

Voor deze kwetsbare groep heeft Spring architecten een woningcomplex ontworpen, dat past als de spreekwoordelijke handschoen. Het zijn tweekamerappartementen rondom een binnenhof, waarin twee groepsruimten in een halfrond paviljoen de verbinding met de terrassen buiten vormen.

De appartementen zijn speciaal voor de doelgroep ingedeeld en worden ontsloten via een bijzondere galerij, die geopend en gesloten kan worden en ook nog eens tegen de zon beschermd vanwege verschuifbare zonweringen.

De woningen voor lichamelijk gehandicapten cliënten zijn ruimer van opzet en geclusterd in de noordelijke helft van het gebouw.

Verstandelijk gehandicapten wonen in de zuidvleugel over drie verdiepingen. Hier tussen in is de ondersteunende infrastructuur op de begane grond ondergebracht. De twee doelgroepen kennen aparte entrees.

De verschijningsvorm van het gebouw speelt in op de schaal en maat van de omgeving. Verspringingen in de gevelopbouw en verticale erkers articuleren een ritme aan de Julianastraat, dat overgenomen wordt door de patiowoningen, die in fase 2 worden gerealiseerd. Heldere metselwerkarchitectuur in twee kleuren versterkt de samenhang met het appartementengebouw aan de overzijde. Slechts de binnengevel aan de zonrijke binnenhof geeft door haar subtiele gelaagdheid het bijzondere karakter van het complex prijs. Beschut wonen in optima forma op een dierbare plek!