Schooldomein 2016

Geprofessionaliseerd leren als exponent van het gepersonaliseerd leren

De grote opgave in de onderwijswereld is dat leerlingen intrinsiek betrokken raken met zaken in hun leven die er werkelijk toe doen. De eigen kracht en zelfstandigheid van de leerling speelt hierbij zo’n belangrijke rol dat het van belang is te weten door welke prikkels zij wel of niet worden geactiveerd. Wanneer wordt het onderwijs efficiënt? Wat kan er met de beschikbare budgetten worden gedaan?

Publicatie: Schooldomein november
Jaar: 2016
Tekst: Alfons Hams
Fotografie: Alfons Hams
Blz.: 2
Download: PDF

Dat wat door leerlingen zelf wordt ontdekt, beklijft beter dan dat het door docenten wordt aangepraat’ is de gangbare opvatting geworden. Competentiegericht onderwijs (CGO) doet z’n intrede. Levensecht leren en professionaliteit van buiten de school worden betrokken in het leerproces. Leerkrachten vanuit…