3D-BIM

Al meer dan 10 jaar investeert Spring in BIM. Ons doel: een slimmer proces en een beter resultaat.

Alle projecten van Spring worden vanaf de ontwerpfase door onze architecten en ervaren bouwkundig modelleurs 3D gemodelleerd. Modellen die direct gebruikt worden om er zowel de relevante informatie per fase uit te kunnen halen, alsook er de benodigde informatie aan toe te kunnen voegen. We doen dit met plezier voor opdrachtgevers, aannemers, collega-architecten en adviseurs.

Wat wij de afgelopen jaren geleerd hebben? Veel! Twee zaken springen eruit.

Ten eerste is de fasering van het ontwerp- en uitwerkingsproces veranderd. We zien andere fases. Nadat onze architecten het schetsontwerp hebben gemaakt, volgt een optimalisatiefase waarin informatie van andere adviseurs wordt toegevoegd. Deze fase wordt naadloos gevolgd door de fase Omgevingsvergunning. Tijdens deze fase wordt het model integraal voorzien van informatie vanuit de diverse ontwerpdisciplines. Uiteindelijk is het model zo verrijkt met bouwkundige-, constructieve-, bouwfysische- en installatie-informatie dat in de daarop volgende fase gemaatvoerde tekeningen gegenereerd worden voor de uitvoering. Er vallen dus fases tussenuit, wat tijd- en kostenvoordeel voor alle partijen oplevert.

Ten tweede zien we bij het uitwerken van projecten een omkering ‘van grof naar fijn’ naar ‘van fijn naar grof’ ontstaan. De modelleurs detailleren in een steeds vroeger stadium van het ontwerp- en modelleerproces, tijdens de optimalisatiefase, materiaal-specifieke oplossingen. Het werkt immers veel efficiënter precies te weten wat je modelleert en zo zien de modelleurs hun bouwwerk concreet groeien. Dit betekent tegelijkertijd dat wij steeds hogere eisen aan onze bouwkundige BIM-specialisten stellen en dat de samenwerking met de werkvoorbereiding en de inkoop eerder in het proces plaatsvindt.

BIM-foto-3316 overtuinen
BIM-foto-Revius_School_R15
BIM-foto-3316 overtuinen_1920px

NUL OP DE METER

Afgelopen jaren heeft de zoektocht van Spring architecten naar een nieuwe voortrekkersrol geleid tot spannende en uitdagende plannen, waarbij naast het maken van klantgerichte woningen vooral de intrede en integratie van installatietechniek een belangrijke rol speelt. Het streven van de overheid naar energieneutrale woningbouw in 2020 inspireert SPRING om Nul-op-de-Meter als uitgangspunt voor nieuwe ontwikkeling te nemen.

SPRING heeft inmiddels 140 nieuwbouw woningen nul-op-de-meter opgeleverd.

Sinds medio 2016 is er vanuit de overheid goedkeuring gegeven voor de Energie Prestatie Vergoeding. Dankzij een vooruitstrevend energieconcept blijft het netto verbruik van de huurwoningen nul en kan een corporatie de investeringen in een scala van energiebesparende maatregelen en geavanceerde installaties terugverdienen, middels een verhuurdersheffing, de EPV. Deze methodiek maakt de woonlasten over een lange termijn voor de huurder stabiel, ook als de energieprijzen stijgen.

Het denken over de toekomst van onze steden overstijgt een integrale ontwerpbenadering.”
Hans de Moor, Architect

Het inpassen van vooruitstrevende installatieconcepten vraagt om een intensieve samenwerking binnen het ontwerpteam. SPRING stuurt met behulp van een BouwInformatieModel de inbreng van de ontwerpende disciplines in een driedimensionale virtuele weergave zodat deze kan worden gespiegeld aan de uitvoeringsexpertise van de werkvoorbereiding. Naast verbetering van de communicatie tussen partijen worden faalkosten in de uitvoering gereduceerd. Denken vanuit de doelgroep is cruciaal voor het eindresultaat!

“Nul op de Meter lukt alleen als alle betrokken bouwpartners vanuit de bril van de consument naar het gebruik van de woning kijken.”
Paul Dijkman, Bedrijfsleider, Lithos Bouw

Nul-op-de-meter-Foto_1
Nul-op-de-meter-Foto_met-groen
Nul-op-de-meter-Foto_SAM_1727
Spring Techniek